Foto: Aangeleverd

College wil regionale oplossing voor opvang vluchtelingen

  •   keer gelezen

CAPELLE • In antwoord op een verzoek van de SGP om te onderzoeken of tijdelijke vluchtelingenopvang in Capelle mogelijk is, heeft het college verklaard dat een regionale aanpak voorlopig voorop staat.


De SGP had op 18 oktober een open brief gestuurd naar het college van burgemeesters en wethouders met de vraag of onderzoek naar tijdelijke vluchtelingenopvang in de gemeente Capelle mogelijk is. Het college zegt zich te realiseren dat de druk op AZC’s groot is, maar benadrukt ook dat Capelle al jaren een bijdrage levert aan de huisvesting van statushouders door de realisering van de taakstelling. Het college ziet geen leegstaande panden die zich lenen voor opvang op de korte termijn. Zij wil een oplossing zoeken in regionaal verband. “De regio Rotterdam-Rijnmond voorziet met het aanbod van vier gemeenten al in belangrijke mate in een eerste opvang”, aldus het college.

De SGP-fractie is teleurgesteld door de reactie van het college, die “niet getuigt van de creatieve en coöperatieve houding die wij hadden verwacht”.

“Zeker ook niet in het licht van de oproepen die vorige week door de minister aan de gemeenten zijn gedaan. Dan is een verwijzing naar de regio te gemakkelijk”, vindt raadslid Pieter Weijers.

De fractie beraadt zich op een vervolg en zal het onderwerp opnieuw voor het voetlicht brengen in de gemeenteraad. 

Huub Lakerveld
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten