Foto: Pexels.com

‘Zorgverzekereraars willen stoppen met polis voor de minima’

  •   keer gelezen

Capelle - De fractie van Leefbaar Capelle maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rond de zorgverzekering voor minima. Uit berichtgeving in de media, AD van 18 augustus, blijkt dat Zorgverzekeraars, onder andere Menzis en Zilveren Kruis, deze zgn. gemeentepolis afstoten omdat die niet rendabel is. Hierdoor raken mensen die zijn aangewezen op bijstand hun zorgverzekering kwijt. Dat baart Leefbaar Capelle zorgen.


Fractielid Micle Jaliens heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Deelt dit college onze zorg ?
2. Hoe zit dat met de Capelse gemeentepolis ?
3. Onder welke Zorgverzekeraar valt de Capelse gemeentepolis ?
4. Valt Capelle aan den IJssel onder de zgn. risicogebieden waar de gemeentepolis niet rendabel is ?
5. Heeft de gemeente Capelle aan den IJssel hierover reeds signalen ontvangen van de Zorgverzekeraar ? Zo ja, welke ?
6. Kan het college de continuïteit van de Capelse gemeentepolis voor 2019 en daarna garanderen, zodat ook Capellenaren die zijn aangewezen op bijstand verzekerd blijven van goede zorg ? Zo ja, op welke wijze ? Zo nee, waarom niet ?

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten