Proefopstelling van een waterpasseerbare verharding en een bufferende wegfundering. (Afbeelding: PR)
Proefopstelling van een waterpasseerbare verharding en een bufferende wegfundering. (Afbeelding: PR)

Op weg naar een toekomst zonder wateroverlast in de Arica

6 dec, 09:00 Algemeen 0 keer gelezen

Capelle - In de Arica in Capelle vindt volgend jaar groot onderhoud plaats. De gemeente start dan gelijk het project WaterWeg. Hiermee wordt gekeken naar klimaatbestendige maatregelen om wateroverlast en tekort aan water te voorkomen.

Door Margriet van Dam

De gemeente neemt deel aan het Europese subsidieprogramma Star2C’s. Binnen dit project zijn diverse Europese gemeenten, provincies en waterschappen op zoek naar instrumenten, beslismodellen en maatregelen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Door de klimaatverandering zullen vaker kortdurende hevige regenbuien ontstaan, maar ook langere perioden van droogte en hitte. Deze natuurverschijnselen gaan onder meer zorgen voor wateroverlast of juist een tekort aan water. Capelle doet mee middels het project WaterWeg. Om praktische en financiële redenen is dit gecombineerd met het geplande groot onderhoudsproject in de Arica (ophogen openbare ruimte en riolering).

“De oplossingen die we mogelijk toepassen in de Arica zijn: waterpasserende of waterdoorlatende verharding voor snelle afvoer van regenwater van de straat, waterbufferende wegfunderingen waarmee we misschien in de opbouw van de weg (fundering) het water kunnen vasthouden, andere inrichting van groenvakken en bijbehorende beplanting met hierbij de vraag hoeveel water we via het plantsoen de bodem in kunnen laten dringen en het oppervlakkig afvoeren van regenwater waarbij geen gebruik meer wordt gemaakt van putten en afvoerleidingen, waardoor het regenwater gedurende langere tijd de kans krijgt om in de bodem te dringen”, legt Johan van Zijl, projectleider Stadsbeheer, uit. “De oplossingen die worden toepast binnen project WaterWeg zijn blijvend en zullen minimaal tot aan de volgende werkzaamheden in het kader van groot onderhoud aanwezig blijven.”

Tijdens een bewonersavond is besproken welke maatregelen genomen kunnen worden om de voortuin klimaatbestendiger in te richten. Bewoners kunnen eventueel subsidie krijgen voor het vergroenen van hun tuin. “De precieze spelregels van de aanmoedigingspremie zijn nog niet vastgesteld, maar binnen het project is een budget gereserveerd om bewoners hun eigen terrein klimaatbestendig in te laten richten”, vertelt Van Zijl. “De bewoners kunnen voorstellen indienen op welke wijze ze hun eigen tuin klimaatbestendig willen maken. Niet voor alle adressen is een budget beschikbaar. De beste voorstellen worden beloond met een bijdrage, waarbij collectieve oplossingen (meerdere buren die gelijktijdig maatregelen nemen) een streepje voor hebben.” Volgens wethouder Stadsbeheer Marc Wilson kan het project Waterweg een voorbeeld zijn voor andere buurten in Capelle. Ervaringen die in de Arica worden opgedaan, maken onderdeel uit van alle informatie die gebruikt wordt om te komen tot beleid waarmee heel Capelle klimaatbestendiger kan worden gemaakt.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Beginnerscursus bridge begint in september Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Wandeling met lunch in Oostgaarde Algemeen 11 aug, 18:30
Afbeelding
Schenkel Jaarmarkt terug van weggeweest Algemeen 11 aug, 16:00
Afbeelding
Spreekuur maatschappelijk werker in Oostgaarde Algemeen 11 aug, 14:00
Afbeelding
HC Capelle op zoek naar trainers Algemeen 11 aug, 11:30
Afbeelding
Yoga in de Roo van Capelle Algemeen 11 aug, 09:10
Afbeelding
Tekensessie bij KinderLab Schenkel Algemeen 10 aug, 20:00
Afbeelding
Zomerspeelfeest bij Rollebollebos Algemeen 10 aug, 18:30