Foto: Aangeleverd

Uitwisselingsproject bij PCB De Ontmoeting

  •   keer gelezen

CAPELLE • PCB De Ontmoeting in Fascinatio ontving afgelopen week elf docenten uit Letland, Slovenië, Spanje en Italië voor de start van het uitwisselingsproject ‘Dressed-to-CLIL’. Deze docenten observeerden en gaven zelf verspreid door de school  lessen in het Engels. 


CLIL is een methodiek om tweetalig onderwijs te geven in de voertaal Engels en deze methode is opgebouwd uit vijf C’s: Context, Content, Communication, Culture en Cognition. “De uitwisseling is gesubsidieerd door Erasmus+”, vertelt directeur Eline Willems-Huurman van De Ontmoeting. “Een ambassadeur van Erasmus+ vroeg enkele jaren geleden of wij open stonden voor uitwisseling. Met in totaal vijf landen (Nederland, Spanje, Italië, Letland en Slovenië) hebben we het project ‘Dressed-to-CLIL’ opgestart. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en is een geïntegreerde aanpak voor vakken als: geschiedenis, biologie, techniek, wereldburgerschap en creatieve vakken, gegeven in de taal Engels”. “Leerlingen zijn enthousiast over de uitwisseling en vinden het leuk om over hun eigen land te praten”, aldus Eline Willems-Huurman. In februari gaat een groepje leerlingen met leerkrachten en enkele ouders naar Italië. In april staat Spanje op de agenda, in oktober gaat er een groep naar Letland en in mei 2023 sluiten we het project af in Slovenië. Het belangrijkste doel voor de buitenlandreizen is: cultureel bewustzijn en internationale communicatie. Waarin verschilt de communicatie van elkaar? Wat zijn typische gedragingen, aspecten en houdingen van een cultuur? Wanneer je elkaar leert kennen, is het makkelijker elkaar te begrijpen. En in onze samenleving is begrip een belangrijke component”.
Op De Ontmoeting wordt tweetalig onderwijs gegeven (Ne/En), is er een internationaal curriculum en zijn er contacten en projecten met scholen in het buitenland.

Huub Lakerveld
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten