Foto: Stock

Geen veilig gevoel in Capelle, ondanks camera’s

  •   keer gelezen

Capelle aan den IJssel -  Gemeente Capelle aan den IJssel zet diverse maatregelen in om de veiligheid in de gemeente te verbeteren. Onder andere met stadsmariniers, cameratoezicht en handhavers wil de gemeente de criminaliteit terugdringen en de beleving van de veiligheid verbeteren. De maatregelen verschillen in de mate waarin het aannemelijk is dat zij de veiligheid verbeteren. De gemeente slaagt er met name niet goed in grip te krijgen op de veiligheidsbeleving. De aanpak is onvoldoende concreet. Verder concludeert de rekenkamer in haar rapport ‘Sturen op gevoel’ dat er aanscherpingen nodig zijn in de rol van de stadsmarinier.Capelle aan den IJssel wil in de periode 2015-2018 een forse daling van het aantal misdrijven bereiken en streeft ook naar het verminderen van het aantal bewoners dat zich onveilig voelt in de eigen buurt. Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de doelstelling voor het terugdringen van het aantal geregistreerde misdrijven in 2016 al is bereikt. Aandachtpunt is wel de stagnatie bij de daling van het aantal woninginbraken. De doelstelling om de beleving van de onveiligheid te verminderen ligt niet op koers. In 2017 is de beleving van de onveiligheid op hetzelfde niveau als in 2013.


De rekenkamer concludeert dat het college met het huidige beleid niet kan sturen op het verbeteren van veiligheidsgevoelens. De gebruikte indicator is niet goed te beïnvloeden door de gemeente en biedt geen zicht op de knelpunten die burgers ervaren. Ook is onvoldoende duidelijk op welke wijze zij de beleving van veiligheid wil vergroten. De rekenkamer beveelt het college dan ook aan om de beleidsdoelstelling gericht op de veiligheidsbeleving te concretiseren en een maatwerkaanpak te ontwikkelen voor wijken die laag scoren.
De rekenkamer heeft vier maatregelen nader onderzocht: de stadsmariniers, cameratoezicht, de groepsaanpak voor overlastgevende jongeren en de gemeentelijke handhaving. Het bepalen van de directe effecten van de maatregelen op de veiligheid is niet goed mogelijk. Wel constateert de rekenkamer verschillen in de mate waarin het aannemelijk is dat wordt bijgedragen aan de veiligheid(sbeleving). Met name de verwachte positieve invloed van cameratoezicht op de veiligheidsbeleving is niet erg waarschijnlijk.


Specifiek voor de stadsmariniers constateert de rekenkamer dat zijn werk zich nu deels buiten het veiligheidsdomein afspeelt en dat zijn doelstellingen niet meer goed aansluiten op activiteiten die worden uitgevoerd. Kernwaarden van de stadsmarinier als het oplossen van concrete veiligheidsproblemen, afrekenbaarheid en een heldere planning en doorlooptijd staan daardoor onder druk. De rekenkamer vindt aanscherpingen nodig voor de invulling van de rol van de stadsmariniers. In zijn reactie onderschrijft het college bijna alle conclusies en neemt het alle aanbevelingen over.
 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten