Gratis openbaar vervoer voor minima in Capelle?

  Politiek

Capelle - Bij de raadsvergadering van aanstaande maandag en dinsdag zal de PvdA een voorstel indienen om toch een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om gratis openbaar vervoer mogelijk te maken voor minima, zoals bijvoorbeeld de gemeente Schiedam al heeft. Fractievoorzitter Wendy Tieman: "Gratis openbaar vervoer is onder andere een middel om mobiliteit en deelname aan de samenleving te bevorderen en een sociaal isolement te voorkomen. Dit middel kan daardoor ook geschikt zijn voor een grotere doelgroep dan alleen ouderen, zoals bijvoorbeeld minima."

Sinds 2009 kent de gemeente Capelle aan den IJssel gratis openbaar vervoer voor ouderen. Vlak voor de zomer 2017 heeft de PvdA al voorgesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om dit gratis openbaar vervoer uit te breiden naar andere doelgroepen, zoals mensen met een laag inkomen. Wethouder Van Sluis zegde toen toe om bij het onderzoek dat gedaan zou worden naar de voorzetting van het gratis openbaar vervoer na 2018, ook de uitbreiding naar andere doelgroepen mee te nemen.

Twee weken geleden bleek dat dit nog niet gebeurd is en dat het college ook niet van plan is om een dergelijke verkenning in 2018 uit te voeren. In de gemeenteraad zijn echter verschillende partijen wel geinteresseerd in deze verkenning. "We dienen daarom nu in de raadsvergadering een voorstel in om dit onderzoek alsnog uit te voeren", aldus Tieman.

Meer berichten
Shopbox