Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

'Inzameling huishoudelijk afval in Capelle is schadelijk voor de volksgezondheid'

  Ingezonden

Capelle - Bas van Holst stuurt dit ingezonden stuk over de afvalinzameling in Capelle. Volgens hem is die schadelijk voor de gezondheid.

'De wijze van inzameling en behandeling van het huishoudelijk afval in Capelle aan den IJssel schaadt de (volks-)gezondheid en is strijdig met de doelstellingen van duurzaamheid. Dit valt te bedenken na lezing van een recent rapport van de milieuorganisatie Natuur en Milieu. Deze wijst erop dat er veel winst voor milieu en gezondheid te behalen valt met schonere voertuigen voor het verzamelen van afval anders dan met diesel aangedreven voertuigen. De gemeente Capelle lijkt goed te scoren met de eigen elektrische bedrijfsvoertuigen, maar met de keuze voor Irado voor de afvalinzameling wordt vooralsnog veel van het goede teniet gedaan. Nog altijd wordt veel afval in Capelle ingezameld met verouderde wagens. Roestbakken die soms meerdere keren per week de straten of de wijken aandoen omdat Irado alleen komt als een ondergrondse container vol is. Niet alle containers zijn gelijk vol en halfvolle containers in de straat worden overgeslagen. Weinig duurzaam zal men denken. Erger wordt het als wordt bedacht dat het huishoudelijk afval vervolgens via een centrale locatie nabij Schiedam of Vlaardingen uiteindelijk naar Heerenveen in Friesland wordt vervoerd voor verwerking. Dat moet dichterbij kunnen. Uit de begroting van de gemeente blijkt dat het college voor 2019 een dividend van Irado verwacht van 330.000 euro. Irado maakt winst en keert dividend uit aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Capelle.  Publiek geld, dat beter kan worden besteed aan het versneld aanschaffen van schonere voertuigen. Winstbejag als doelstelling bij afvalinzameling en - verwerking door gemeenten is een slechte drijfveer voor doelstellingen van duurzaamheid.'

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden