Logo ijsselenlekstreek.nl


Ingezonden: Bomenkap aan de Fuutlaan in Capelle

  Ingezonden

Capelle - Monique Valk stuurde dit ingezonden bericht: 'Ik woon al 29 jaar met veel plezier aan een prachtige singel aan de Fuutlaan waarlangs een mooie rij bomen staat. Wat schetst mijn verbazing toen ik vanmorgen 30 augustus naar buiten keek. Tot mijn ontsteltenis zag ik dat men bezig was met het kappen van deze prachtige bomenrij. Een medebewoner heeft nog geprobeerd de mensen te laten stoppen maar helaas zonder resultaat. Ik heb daarop direct contact met de gemeente opgenomen. Mij werd meegedeeld dat er een kapvergunning was verstrekt. Wellicht dat de burgemeester mijn appartement wil kopen want mijn plezier om in Capelle te wonen is verdwenen.'

Reactie gemeente: 'De bomen zijn gekapt vanwege veiligheidsredenen. Regelmatig inspecteert de gemeente bomen in de openbare ruimte. De bomen waar het over gaat zijn eind 2016 geïnspecteerd. Uit deze inspectie bleek dat de bomen aan het einde van de levensduur zijn. Sommige bomen hebben al afstervingsverschijnselen, met onder andere dood hout in de bomen. Dat levert gevaar op voor de omgeving, denk hierbij aan uitvallen van dode takken of zelfs het omvallen van bomen bij een (harde) wind. Op termijn vindt er herplanting plaats.'

Reageer als eerste


Shopbox