Logo ijsselenlekstreek.nl


Foto: Jack Monde

Ingezonden: Voorhuis Kinderboerderij Klaverweide niet als ambtswoning

  Ingezonden

Capelle - Bas van Holst, oud (raads-)lid D66 in Capelle, stuurt dit ingezonden stuk over de zoektocht van burgemeester Oskam naar een woning in zijn gemeente.

'Reuring bij Kinderboerderij Klaverweide. Op Twitter en in de pers valt te lezen dat de burgemeester van Capelle aan den IJssel, Peter Oskam, het voorhuis van de deze Kinderboerderij wil gaan bewonen. De kantine moet daarvoor wijken. De woning vraagt nog wel om een forse verbouwing op kosten van de Gemeente. Dit omdat de burgervader nog altijd in Capelle geen woning heeft kunnen vinden onder de door hem gewenste voorwaarden. Hij beloofde een beter gedrag dan zijn voorganger die niet in Capelle kwam wonen omdat hij geen geschikte prijs voor zijn te verlaten woning kon krijgen. Er wordt nu gedacht aan een oplossing naar het voorbeeld van een andere voorganger. Voor burgemeester van Doorne werd ooit op kosten van de belastingbetaler een appartement gebouwd in het verwaarloosde voormalige bejaardenhuis aan de Dorpsstraat, thans het monument Van Capellenhuis. Zoek de verschillen, maar de conclusie dringt zich op dat burgemeesterskandidaten voor Capelle zich bij het solliciteren nauwelijks als goede huisvaders gedragen door zich ervan te vergewissen of ze wel in de huisvesting kunnen voorzien in de plaats waar ze wettelijk gezien dienen te gaan wonen. Telkens moet de Gemeente opdraaien voor een oplossing en de kosten. Dit keer op de Kinderboerderij Klaverweide. De burgemeester kan deze woning huren en aldus zijn huidige woning behouden. Of de kinderen dit leuk vinden valt te bezien, maar mogelijk zal hij niet vaak thuis zijn, of zal de Kinderboerderij op termijn het loodje leggen vanwege overlast voor het gezin van de burgemeester. Menig burger zal gelijke kansen willen krijgen, maar daarvoor moet men eerst doordringen tot de politieke elite. Helaas lijken partijen niet te beseffen dat deze Kinderboerderij geen passende locatie is voor een ambtswoning. Als men dan weer voor een ambtswoning kiest, zoals tot 1975, laat men dan voor een statige woning kiezen waar ook naar verwachting toekomstige burgemeester graag willen wonen. Laat men stoppen met steeds de grenzen van de wet te zoeken en/of deze bewust te overtreden. De wet inzake de woonplicht van burgemeesters is helder. De uitweg die voor de derde keer op rij voor een burgemeester in Capelle lijkt te worden gekozen tast de geloofwaardigheid van het bestuur aan. Burgemeester Oskam kan beter ontslag nemen. Het Gemeentebestuur kan dan op zoek naar een passende ambtswoning met een daarbij behorende burgemeester. Het personeel en vooral de liefhebbers van de Kinderboerderij, klein en groot, moeten niet worden belast met dit probleem.'

Reageer als eerste
Meer berichten