Logo ijsselenlekstreek.nl


Ingezonden: Capelle landelijker door bebouwing, hoe verzin je het?

  Ingezonden

Capelle - Groen Oeverrijk wil op een gelijkwaardige manier met de gemeenteraad kunnen communiceren over de plannen rond ‘Landelijk Capelle’. Daarom nodigt de belangenvereniging alle raadsleden in september uit voor een tocht door Oeverrijk, waar nieuwbouw gepland is. Het ongenoegen over het huidige participatietraject is groot. “Wij zitten met handboeien op de publieke tribune en merken dat er vrijwel niets met onze inbreng gebeurt.”

Eind 2016 stelde de gemeenteraad het concept-koersdocument ‘Landelijk Capelle’ vast. Dit omvat 20 projecten om het landelijk karakter van Capelle te versterken. Ter financiering worden in drie gebieden nieuwe woningen gebouwd. In Oeverrijk, een 5 ha. groot historisch slagengebied aan de ’s-Gravenweg, is de bouw van 30 villa’s voorzien.

Holle woorden?

Omwonenden zijn tegen de bouwplannen, die volgens hen gelijk staan aan het verkwanselen van waardevolle natuur en cultuurhistorie. Laat dat nou net zijn wat de gemeente niet wil. “Het ‘s-Gravenweggebied heeft tot op de dag van vandaag zijn landelijke karakter weten te behouden”, staat in het koersdocument te lezen. “Capellenaren zijn trots op dit gebied en komen er graag recreëren. Wij koesteren de waarde van Landelijk Capelle als groen historisch hart van de stad. We zetten in op het behouden en waar nodig versterken van dit karakter. De bijzondere plekken en voorzieningen maken we beter zichtbaar en toegankelijk. Het rustige en landelijke karakter van het gebied blijft hierbij altijd het uitgangspunt.”

Ronkende woorden, die slecht vallen bij omwonenden van Oeverrijk en natuurliefhebbers. “Sinds wanneer leidt in dit land bebouwing van een landelijk gebied tot een meer landelijk karakter?”, vragen zij zich af. “Daar zijn we als Groenste Gemeente van Nederland dan uniek in.”

Inspraak ontoereikend

Het afgelopen jaar konden burgers in diverse sessies meepraten over de plannen. De inloopavond op 5 juli had over de beeldkwaliteit van de nieuwbouw in Oeverrijk en ’s-Gravenweteringpark moeten gaan. Van de geplande discussie kwam echter niets terecht nadat leden van de belangenverenigingen Groen Oeverrijk en Groen ’s-Gravenweteringpark massaal hun ongenoegen begonnen te uiten over de ontoereikendheid van het inspraaktraject. Volgens de belangenverenigingen is met hun inbreng niets gedaan. “Wij zien onze wezenlijke opmerkingen terug in de notulen, maar niet in de uitwerking. Ook missen wij een onderbouwing waarom er niets met onze input gebeurt.”

Wassen neus

Bij Groen Oeverrijk is na een jaar meedenken het vertrouwen verdwenen. De vereniging voelt zich door de gemeente niet serieus genomen. Nochtans was het inspraaktraject volgens secretaris Harry van den Berg goed georganiseerd: “De betrokken ambtenaren doen hun werk zorgvuldig. Wat we missen, is de vertaling van onze inbreng richting gemeenteraad. Dit wekt de indruk dat de ambtenaren wel de ruimte krijgen om met ons te praten maar niet om onze opmerkingen uit te werken. Onder deze voorwaarden is het inspraaktraject een wassen neus.”

Maatschappelijke meerwaarde?

Los van de cultuur- en natuurwaarde vraagt Groen Oeverrijk zich af wat de maatschappelijke meerwaarde van de nieuwbouwplannen is. “De woningnood in Capelle is niet dusdanig dat wij behoefte hebben aan deze wijk. Capelle vergrijst, waardoor meer starterswoningen en verzorgingscentra nodig zijn. Maar 30 luxe villa’s voor bofkonten?” In plaats daarvan stelt Groen Oeverrijk voor om het gebied te ontsluiten als een voor alle burgers toegankelijk natuurpark. De vereniging werkt hiervoor een plan uit in samenwerking met de nodige deskundigen.

Inzage

De concept-gebiedsvisie en concept-gebiedspaspoorten voor Capelseweg/Bermweg, Oeverrijk en ’s-Gravenweteringpark liggen t/m 23 augustus ter inzage op het gemeentehuis. De belangenverenigingen Groen Oeverrijk en Groen ’s-Gravenweteringpark zijn een petitie gestart en bereiden een gezamenlijke zienswijze voor in de hoop de op hol geslagen trein nog te kunnen stoppen. Het tempo waarin de bouwplannen voor Oeverrijk en ’s-Gravenweteringpark meelopen in de visie Landelijk Capelle is volgens de verenigingen verontrustend. “Het gros van de projecten in Landelijk Capelle is klein én goed. De bouwplannen voor Oeverrijk en ’s-Gravenweteringpark zijn echter zeer ingrijpend. Wij roepen de bestuurders van deze gemeente op hun verantwoordelijkheid te nemen en meer tijd uit te trekken om tot een evenwichtige beslissing te komen. We begrijpen dat je een euro slechts één keer kan uitgeven. Maar je kan ook maar één keer de natuur kapot maken.”

Reageer als eerste
Meer berichten