Op de foto uit 1976 zien we Gé Derksen als sportwethouder. Hij werpt de eerste bal voor een softbalteam. (Foto: HVC Beeldbank)
Op de foto uit 1976 zien we Gé Derksen als sportwethouder. Hij werpt de eerste bal voor een softbalteam. (Foto: HVC Beeldbank) (Foto: HVC Beeldbank)

Historische rubriek Capelle: Gé Derksen, een populaire ombudsman

  Historie

Capelle - Onlangs is Gé Derksen overleden. Een mateloos populaire politicus uit Capelle. Hij verscheen overal waar wat te doen was. Gé stelde vragen naar het hoe en waarom. Het ging hem om de informatie. Hij verzette zich tegen beslotenheid. Iedereen moest weten hoe het zat. Als bestuurders niet snel openheid gaven, achtervolgde Gé ze met vragen. Net zo lang tot ze de gewenste duidelijkheid gaven.

Door Wim van den Bremen

Gé was tientallen jarenlang raadslid. Daarnaast was hij bestuurslid van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. In beide functies zag hij zichzelf als schakel tussen de bevolking en het bestuur. En dat deed hij actief. Daardoor gingen veel mensen hem bellen en vragen om zijn hulp. Hij kwam als het moest bij de bellers langs. En stelde vervolgens zijn vragen aan de instanties. Dat deed hij voor iedereen die dat wilde.

Er was ooit een klein relletje omdat Gé gesignaleerd was in een tijdelijk gebouw waar een projectontwikkelaar verkoopvoorlichting gaf. Politieke tegenstanders vonden dat niet passen voor een gemeenteraadslid. Ze vonden dat hij zich niet moest bemoeien met de commercie. Maar Gé liet zich er vertellen hoe er daar naar de gemeente werd gekeken. En welke risico's de gemeente liep met bepaalde plannen. Hij werd daarover het best geïnformeerde raadslid. Hij was ook een periode wethouder. Dat was niet zijn sterkte. Als wethouder moet je niet de vragen stellen maar de antwoorden geven. Hij vervulde die taak toen Capelle niet zo'n transparante gemeente was. Dat leverde veel spanningen op met medebestuurders. Maar Gé bleef overeind omdat hij openhartig was over wat er speelde en hoe hij daar zelf instond.

Veel bestuurders waren stilletjes jaloers op hoe geliefd hij was bij kiezers. Ze hadden bewondering voor zijn werkwijze. Toen Gé zich terug wilde trekken verzocht zijn partij hem wel op de lijst te willen staan als lijstduwer. Hij stond onderaan op de lijst maar werd met voorkeurstemmen gekozen. En hij ging weer in de raad. Omdat kiezers dat verwachtten.

Shopbox

Meer berichten