Onthulling van de plaquette in 2006  door de burgemeesters van Leiden en Capelle. (Foto: Paul Weyling)
Onthulling van de plaquette in 2006 door de burgemeesters van Leiden en Capelle. (Foto: Paul Weyling) (Foto: Paul Weyling)

Historische rubriek Capelle: Water als wapen tijdens een oorlog

  Historie

Capelle - In 1574 waren de Hollanders in oorlog met Spanje. Het Spaanse leger lag voor Leiden. Alle toevoerwegen waren afgesloten. Er kon geen voedsel meer de stad in. En ook geen wapens en munitie. Leiden riep om hulp. Prins Willem van Oranje besliste, dat de stad ontzet moest worden. Dat kon als de weilanden rond Leiden onder water werden gezet. Dat kon het beste vanuit de Hollandsche IJssel. Daar moesten dijken worden doorgestoken.

Door Wim van den Bremen

Maar dat ging niet zomaar. Voor de boeren betekende dat een grote schadepost. Voorkomen moest worden dat ze overliepen naar de Spanjaarden. Er waren toen nog steeds veel Spaansgezinde Hollanders. Maar ook het waterschap Schieland was er niet blij mee. Het doorsteken moest zo gebeuren dat de dijk voor de winter weer goed te herstellen was. Ook de legerofficieren hadden hun eisen. Het water moest zo hoog komen dat de legertenten opgebroken moesten worden. En de Spaanse soldaten zich met hun paarden niet meer konden bewegen. Maar het water moest ook weer niet zo hoog komen dat de Spanjaarden met schepen door het gebied konden varen. Dat alles vereiste een goede regie en een gecontroleerde uitvoering.

In augustus 1574 waren ze het samen eens. De dijk zou op veel plaatsen worden doorgestoken. In Capelle gebeurde dat in de Nijverheidsstraat, bij het Slotpark en bij Het Hooghe Water. Maar het was die zomer erg droog. De rivier bevatte weinig water en daardoor stroomde het water maar heel langzaam naar binnen. Het duurde van augustus tot het begin van oktober dat het water rond Leiden hoog genoeg stond. De Spanjaarden wisten niet wat ze met het water aan moesten en braken hun kampen op. Daardoor konden de Prinsgezinde Geuzen met sloepen haring en brood naar de uitgehongerde stad brengen.

In 1984 is ter herinnering aan die gebeurtenissen en ter herdenking van Prins Willem van Oranje de Dukdalf geplaatst. In 2006 hebben de burgemeesters van Leiden en Capelle samen met de voorzitter van de Leidse 3 oktobervereniging daar een plaquette onthuld.

Wil je meer weten over de Historische Vereniging Capelle? Kijk dan op de website: www.hvc-capelle.nl. De vereniging is ook actief op Facebook. Op www.capelleinbeeld.nl vind je enkele duizenden oude foto's. Capelle in beeld is een project van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel en de gemeente Capelle aan den IJssel.

Meer berichten