De docenten Techniek en Transport & Mobiliteit?van het IJsselcollege. (Foto: Wijntjesfotografie.nl)
De docenten Techniek en Transport & Mobiliteit?van het IJsselcollege. (Foto: Wijntjesfotografie.nl) (Foto: JOHN WIJNTJES)

IJsselcollege maakt zich sterk voor techniek

Capelle aan den IJssel - De overheid heeft geld ter beschikking gesteld om het technisch onderwijs een boost te geven. De STO subsidie. Dat is hard nodig. In het bedrijfsleven is de vraag naar technisch personeel groot en de instroom in het techniekonderwijs blijft ver achter.

Om deze operatie te organiseren, is Nederland opgedeeld in regio's. Elke regio heeft een plan opgesteld, met actiepunten om de gestelde doelen te behalen. Het gaat om samenwerking tussen basisonderwijs, vmbo, mbo, hbo, overheid en bedrijfsleven. De overheid controleert of de opgestelde plannen worden uitgevoerd en of het geld goed wordt besteed.

Binnen het IJsselcollege

Op het IJsselcollege wordt met volle overtuiging ingezet op de volgende vier onderdelen:

Versterken instroom
Het IJsselcollege verzorgt technieklessen op de basisschool met een Techniek-bus en organiseert een techniekweek in klas 1 en 2.

Doorlopende leerroutes
Binnen deze actielijn gaat het IJsselcollege de samenwerking zoeken met Techniek College Rotterdam voor de profielen PIE (Produceren, Installeren en Energie) en Mobiliteit en Transport. Er wordt gestreefd naar een optimale aansluiting, waarbij het risico van tussentijdse uitval zo klein mogelijk is. De onderwijstijd zal optimaal benut worden, waarbij scholen elkaars kennis en kunde bundelen.

Professionalisering docenten
Docenten lopen stage bij bedrijven binnen de techniekbranche om op de hoogte te blijven van de modernste ontwikkelingen.

Innovatie van het onderwijs
Ontwikkeling van het keuzevak koudetechniek? en een Model maken voor hybride leren. Daarnaast wordt er een Innovatieweek georganiseerd.

Het IJsselcollege staat voor goed onderwijs, dat aansluit bij de behoeften van de snel ontwikkelende maatschappij. De school heeft ruim 800 leerlingen. Het IJsselcollege biedt alle richtingen aan: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.Voor meer informatie: www.ijsselcollege.nl.

Shopbox

Meer berichten