Ruimte voor zestien nieuwe Tiny Forest partnergemeenten in Zuid-Holland

IVN Natuureducatie kan 16 extra Tiny Forest partnergemeenten in Zuid-Holland selecteren dankzij een financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Iedere partnergemeente legt (minimaal) drie Tiny Forests aan in de komende drie jaar.

Regio - Het aantal minibossen in de provincie groeit daardoor tot meer dan zestig in totaal. De eerste partnergemeente is al bekend: Schiedam. Het streven is om daar zo snel mogelijk een geschikte locatie te vinden. Meer informatie is te vinden op www.ivn.nl/16partnergemeentenTF

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

De eerste plantdag van de nieuwe regeling wordt feestelijk gevierd. Alle gemeenten in Zuid-Holland zijn hierbij welkom. Eind 2022 zullen de laatste bossen met de partnergemeenten geplant worden. 

Meer kleine bossen

Het bewijs voor de positieve effecten van minibossen stapelt zich op. Twee Vlaamse wetenschappers raden in een recent gepubliceerde onderzoek aan om meer kleine bosjes te planten in de EU. Kleine bosjes slaan per vierkante meter méér CO2 op dan grote bossen.

De temperatuur in minibossen is hoger en er komt meer licht bij de bomen. Daardoor groeien ze sneller, krijgen ze meer bladeren en zo slaan ze meer en sneller koolstof op.

Gemeenten die interesse hebben om partnergemeente te worden kunnen een mail sturen naar projectleider Sjoerd Luiten (s.luiten@ivn.nl).  

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden