De VoorleesExpress en Bibliotheek aan den IJssel zorgen ervoor dat dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Foto: Lilian van Rooij
De VoorleesExpress en Bibliotheek aan den IJssel zorgen ervoor dat dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Foto: Lilian van Rooij (Foto: Lilian van Rooij)

Voorlezen voor gelijke kansen in Bibliotheek aan den IJssel

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs, ook al zijn ze even slim. Als je ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig gestimuleerd wordt, heb je minder kans op een succesvolle onderwijscarrière.

Capelle - Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van schoolboeken. Om te voorkomen dat jongeren laaggeletterd worden moet je investeren in preventie.

 Een jong kind is zeer gevoelig voor taal. Vanaf drie jaar kun je al een groot verschil zien in woordenschat tussen kinderen die veel of weinig in aanraking komen met taal. Dit verschil halen kinderen later moeilijk in.

 De VoorleesExpress en Bibliotheek aan den IJssel zorgen ervoor dat dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen.

Samen met de ouders streven ze ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Meehelpen om de taalontwikkeling bij kinderen te bevorderen? Dat kan! Kijk op bibliotheekaandenijssel.nl/vrijwilligerswerk.

Shopbox

Meer berichten