Foto: Pexels.com

Capelle vaart veilige financiële koers

Capelle aan den IJssel – Met een behoudende Najaarsnota 2019 blijft Capelle aan den IJssel een veilige financiële koers varen. "We zijn volop aan het werk in de stad en onze meerjarenbegroting is sluitend", zegt wethouder financiën Nico van Veen. De wethouder geeft wel een voorzichtige winstwaarschuwing voor de periode 2020 – 2024. "Groot onderhoud van de buitenruimte wordt duurder door stijgende bouwkosten, momenteel wordt onderzocht hoeveel duurder. Daar moeten we de komende jaren rekening mee houden". Het college heeft de Najaarsnota 2019 vandaag aangeboden aan de gemeenteraad. Op 16 december wordt deze besproken.

Wethouder Van Veen: "Er gebeuren veel mooie dingen in Capelle. Grote- en kleinere zaken die samen Capelle maken tot die leefbare stad waar we graag wonen, werken en recreëren". Er wordt nog steeds volop gebouwd en gewerkt aan groot onderhoud in de wijken. De tijdelijk huisvesting aan de Lijstersingel is door de Eben Haëzerschool in gebruik genomen. De Capelse Schoolvereniging (CSV) is in september verhuisd. Met hulp van een grote groep vrijwilligers is de Buurtbus van start gegaan. Daarmee is de verbinding van de wijken met het stadshart verbeterd. Sinds dit jaar zetten we extra in op handhaven van afvalstoffenverordening en hondenoverlast. Ook is het Actieplan Schulden aanpakken vastgesteld om Capellenaren met schulden effectiever te begeleiden naar een leven 'uit' de schulden. Eenzame Capellenaren kunnen rekenen op een activiteitenaanbod vanuit de gemeente waarbij intensief wordt samengewerkt met bewoners en maatschappelijke partners.

Wijzigingsvoorstellen najaarsnota

In de najaarsnota doet het college enkele wijzigingsvoorstellen voor de begroting. Zo stelt het college voor om de belangrijke entree van de stad de Abram van Rijckevorselweg tot aan het Capelseplein aantrekkelijker te maken. Samen met bewoners, bedrijven en deskundigen kijken we naar mogelijkheden om een groene entree voor de stad te realiseren. Ook de Sibiliusweg en een aantal rotondes in 's Graveland worden groener gemaakt als het aan het college ligt. Tevens zijn er in 2020 extra middelen beschikbaar voor het Centrum voor Jeugd en Gezin om wachtlijsten te reduceren.

Capelle realiseert dit alles zonder keuzes te hoeven maken over lastenverzwaring of zonder te snijden in het sociale beleid. Wel zien we dat op termijn een verhoging van de heffingen afval en riool nodig lijkt. Voor rioolheffing is vanaf 2022 tien euro extra heffing verwerkt. Deze verhoging hebben we sinds 2013 weten uit te stellen.

Besluitvorming gemeenteraad

De Najaarsnota 2019 wordt op 2 en 3 december behandeld in de commissies en op 16 december in de gemeenteraad. De Najaarsnota is te lezen op www.capelleaandenijssel.nl.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden