'Deze 30 km-zone is een fictie waardoor er grote gevaren ontstaan voor voetgangers en fietsers: de zwakke verkeersdeelnemers.'
'Deze 30 km-zone is een fictie waardoor er grote gevaren ontstaan voor voetgangers en fietsers: de zwakke verkeersdeelnemers.' (Foto: )

Fietsen in Capelle: 'Nieuwe stadsring niet fietsvriendelijk'

Capelle - De herinrichting van de wegen rondom het stadshart van Capelle wordt uitgevoerd onder de naam CentrumXpeditie. Reeds gerealiseerd zijn gedeelten van de Rivierweg, Reigerlaan en Kerklaan. De nieuw ingerichte wegen zijn 30 km-wegen geworden. Dit houdt verkeerstechnisch onder meer in dat er geen fietspaden en zebrapaden worden aangebracht. Er wordt immers maximaal 30 km p/u gereden?

Door Fietsersbond afdeling Capelle

En dat is dus een keiharde schop tegen het zere been van fietsers en voetgangers. Want er wordt geen 30 km gereden! De gemiddelde snelheid ligt veel hoger, dat is duidelijk te zien op de signaleringsborden en ook zelf waarneembaar. Deze 30 km-zone is een fictie waardoor er grote gevaren ontstaan voor voetgangers en fietsers: de zwakke verkeersdeelnemers. Dit omdat ons als Fietsersbond is verzekerd door de verantwoordelijke ambtenaren dat er niet gehandhaafd wordt of zal worden, noch door de politie, noch door BOA's. Inmiddels is door omwonenden bedongen dat er op de kruising Reigerlaan/Rivierweg toch zebrapaden worden aangebracht. En als Fietsersbond hebben we bepleit en toegezegd gekregen dat op de hoek waar de Fluiterlaan rechtsaf de Kerklaan opgaat er toch een afscheiding komt tussen de fietsers en het autoverkeer, aangezien wij vrezen dat de rechts afslaande auto's de fietsers afsnijden omdat er geen fietspad meer is.

De hele nieuwe inrichting is, net als bijna overal in Capelle, erop gebaseerd om het autoverkeer te faciliteren. T-kruisingen zijn veranderd in zogenaamd 'doorgaande wegen met een bocht'. Dit terwijl overal elders in Nederland het autoverkeer steeds meer ontmoedigd wordt in stadscentra ten gunste van voetgangers en fietsers (is ook goed voor het milieu). Ook is ons gebleken dat de gemeente de voorkeur geeft aan esthetische zaken boven veiligheid. Bijvoorbeeld roestvast stalen paaltjes in plaats van rood-witte kunststofpaaltjes (zie bij de Reigerlaan). Als Fietsersbond doen wij ons best om de resterende delen van de stadsring zo fiets- en voetgangersvriendelijk mogelijk te laten inrichten.

Wil je meer weten over de Fietsersbond, afdeling Capelle aan den IJssel ? Kijk dan op de website www.capelle.fietsersbond.nl. De Fietsersbond wil het fietsen bevorderen en komt daarom op voor de belangen van fietsers en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Neem contact op via capelleadijssel@fietsersbond.nl om meer te weten te komen over de mogelijkheden om zelf hieraan mee te werken.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden