Foto:

Taalcoaching start met nieuwe conversatielessen

Capelle - Stichting Taalcoaching Capelle, aanbieder van informeel taalonderwijs in onze gemeente, gaat de komende tijd de vertrouwde 1-op-1 taallessen uitbreiden met conversatiegroepen. Voortaan krijgt iedere taalvrager het aanbod om mee te doen in kleine gespreksgroepjes (met max 5 deelnemers) om de Nederlandse taal beter te leren spreken. Theo Dirks, coördinator bij Taalcoaching Capelle, licht toe: "Wij hebben gemerkt dat ons standaardaanbod van individuele lessen veel meer effect gaat krijgen als de leerling tegelijkertijd ook meedoet in een conversatiegroep. Tot nu toe boden we die mogelijkheid in beperkte mate aan, maar nu maken we het tot ons standaardaanbod: "én 1-op-1 les én meedoen in een conversatiegroep."

Harrie Sprengers, voorzitter van de stichting, vult aan: "We weten dat Nederlands durven praten voor veel mensen een drempel is. Door in een beschermde setting van een groepje onder leiding van 1 of 2 enthousiaste coaches iedere week Nederlands te gaan praten, krijgen cursisten meer zelfvertrouwen, waardoor ze uiteindelijk ook beter kunnen functioneren in onze samenleving. Daarnaast weten we dat er een grote behoefte is aan dit informele taalaanbod, ook al is die soms nog verborgen. "

Intensivering van contacten met scholen (doelgroep: ouders van leerlingen die de taal niet goed beheersen), met taalscholen die opleiden voor het inburgeringsexamen, met stichting Welzijn Capelle, met het Werkplein, het beter benutten van de eigen netwerken van onze 120 vrijwilligers en het intensiveren van de PR-acties: dit zijn allemaal onderdelen van de aanpak gericht op het 'naar binnen halen' van leerlingen die stichting Taalcoaching met het nieuwe aanbod verder wil helpen. Daarnaast zijn er inmiddels meer dan 20 vrijwilligers gevonden die klaar staan om de conversatiegroepjes te gaan leiden.

Hebt u interesse om mee te doen, of kent u mensen die geholpen zouden zijn met dit aanbod, laat het ons weten via www.taalcoachingcapelle.nl.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden