Ingezonden: Verslag informatieavond voor de bewoners van de Hoven

Capelle - Tijdens de op 1 oktober jl. gehouden bewonersbijeenkomst van de PvdA spatte de frustratie en de boosheid er vanaf bij de aanwezigen.

Zo’n honderd bewoners uit de Hovenbuurt in Capelle hadden die avond de zware regenval getrotseerd en waren naar Capsloc gekomen.

De bijeenkomst, was georganiseerd door het Ombudsteam van de PvdA samen met De Vries Zantman Advocaten. De bijeenkomst werd gesteund door de SP en GL. Het doel van het OT was te horen of de door de Gemeente en Havensteder gemaakte afspraken met de bewoners m.b.t. de sloop van de woningen en het verkrijgen van een nieuwe huisvesting, werden nagekomen. Maar ook om de bewoners te wijzen op de mogelijkheden die hen nog resten om hun recht te halen.

Na de presentatie van Monica Asselé namens het Ombudsteam en Kees de Vries en Nick Slingerland namens het advocatenkantoor, konden de bewoners hun vragen stellen. En daar werd massaal van gebruik gemaakt. Zo intensief zelfs, dat er feitelijk nog wel een tweede bijeenkomst nodig zou zijn om alle vragen te beantwoorden.

Duidelijk werd tijdens het stellen van de vragen, dat een grote groep bewoners zich grondig verdiept hadden en inmiddels veel kennis hadden vergaard m.b.t. rechten en plichten rond sloop en herhuisvesting.

Maar pijnlijk duidelijk werd vooral ook het feit, dat nogal wat bewoners zich door de gemeente en Havensteder in de kou voelden gezet.

Vele aanwezigen gaven tijdens de avond een inkijkje in hun persoonlijke situatie, die soms als dramatisch werd ervaren.

Zo moest bijvoorbeeld een vrouw, die al bijna 30 jaar in de Hoven woont en vergroeid is met Capelle, met tranen in haar ogen vertellen, dat zij te horen had gekregen dat zij niet in aanmerking kwam voor een woning in Capelle maar ook buiten Capelle ook nog niets gevonden had. Terwijl de ene dreigbrief na de andere op haar deurmat viel en de sloopkogel steeds dichterbij komt.

Een andere spreker, een gezin met 2 kinderen, was hetzelfde overkomen. Geen recht op een woning in Capelle. Terwijl de kinderen hier geboren zijn, op school gaan en op een sportvereniging zitten. En tot overmaat van ramp werken beide ouders in Capelle. Als dit gezin al een huis zou vinden, dan is de kans groot dat dit ergens in Spijkenisse of Hellevoetsluis zal zijn. Een groot drama voor dit gezin.

Het feit dat het Leger des Heils al contacten heeft gelegd met diverse individuele bewoners en gezinnen geeft al aan, dat er rekening gehouden wordt met de opvang van deze huishoudens. Inmiddels is duidelijk dat het om meer dan 100 huishoudens gaat!

Één van de belangrijkste vragen van de avond was, in hoeverre de gemeente en Havensteder dit allemaal zo hebben kunnen laten gebeuren. Het gaat om inwoners van Capelle die vaak al lange tijd in Capelle wonen, die hier hun sociale netwerk, lid zijn van de plaatselijke sportvereniging, kinderen hebben op de buurtscholen en vaak ook hier geboren zijn.

Alle informatie die door het Ombudsteam en het advocatenkantoor is verzameld, wordt gebundeld en er wordt onderzocht welke stappen er vervolgens nog kunnen worden ondernomen. Wellicht wordt er een vervolgbijeenkomst georganiseerd.

Rond de 16 personen/gezinnen hebben inmiddels een overeenkomst ter ondersteuning met het advocatenkantoor afgesloten en 39 huishoudens hebben zich aangemeld voor verdere informatie. Voor sommigen gaat dat pro deo (dan zijn er geen kosten aan verbonden), anderen betalen een (relatief) kleine bijdrage.

Bij het ombudsteam van de PvdA zijn de gegevens van ca. 60 huishoudens bekend en deze kunnen voor advies beroep doen op dit team.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden