Foto: Arjanneke v.d.Berg

Start van een nieuwe leesgroep geschiedenis

Capelle - Bibliotheek  aan den IJssel en Stichting Senia organiseren op zaterdag 12 oktober 2019 om 10.15 uur een informatiebijeenkomst  voor mensen  die belangstelling hebben voor een leesgroep geschiedenis. De informatiebijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek aan den IJssel, locatie Centrum in Capelle aan den IJssel. De toegang is gratis en vrijblijvend.

Veel mensen die graag lezen hebben te weinig mogelijkheid om  over de gelezen boeken te praten. Zij zouden graag deel uitmaken van een leesgroep. Maar in de praktijk blijkt het lastig om zich aan te sluiten bij bestaande groepen of om een eigen groep op te richten. 

Stichting Senia richt in heel Nederland leesgroepen op, waaronder ook specifiek voor mensen die graag boeken lezen met een historische achtergrond. Ondersteuning wordt geboden bij het opstarten middels de zogenoemde leeswijzers. Door mee te doen aan een leesgroep komen mensen vaker tot lezen en tot  gesprekken met  anderen over uiteenlopende thema's. 

Eigentijdse literatuur

Een Senia leesgroep bestaat uit zes tot acht personen. Elk jaar kunnen zij zeven titels kiezen uit een uitgebreide geschiedenis-literatuurlijst, die wordt aangeboden door Stichting Senia. Daarin staat veel  eigentijdse literatuur die goed toegankelijk is voor een breed publiek. De leesgroepen krijgen bij ieder gekozen boek informatie aangereikt over het boek en de auteur, met vragen en discussiepunten. Daardoor kunnen de leesgroepen na de oprichting op eigen kracht, zonder dat er een externe deskundige bij aanwezig is, tot zinvolle besprekingen komen. Voor meer informatie over werkwijze en kosten zie www.senia.nl

Informatie

De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek aan den IJssel, Stadsplein 39 te Capelle aan den IJssel. Vooraf aanmelden hoeft niet; u bent welkom om te horen hoe de leesclubs van Senia functioneren.

Shopbox

Meer berichten