Het begon met het gedeelte tussen de wetering en de Rivierweg. Dat is op de foto uit 1961 te zien.
Het begon met het gedeelte tussen de wetering en de Rivierweg. Dat is op de foto uit 1961 te zien. (Foto: Beeldbank HVC)

Hoe Capelle veranderde in een stad

Capelle was eeuwen lang een dijkdorp. Bouwen in het veen was duur. De woningen werden vooral op en tegen de dijk gebouwd. Daar kwam in de zestiger jaren van de vorige eeuw verandering in.

door Wim van den Bremen

Capelle - Er werden nieuwbouwplannen gemaakt voor de opvang van de bevolkingsgroei. Een nieuwe wijk was de 747 buurt. Genoemd naar het aantal woningen: 243 Laagbouw- en 504 flatwoningen; in de volksmond Platdakkers genoemd.

Het begon met het gedeelte tussen de wetering en de Rivierweg. Dat is op de foto uit 1961 te zien. De woningen tussen Rivierweg en Kerklaan werden later gebouwd door een andere aannemer.

De bouw werd gefinancierd met leningen uit de pensioenfondsen van RET en NS. Hun werknemers hadden voorrang. Soms mocht er een ambtenaar van de gemeente Capelle tussen wonen. Dat huis kreeg je niet zomaar. Mensen van personeelszaken van NS en RET kwamen onaangekondigd in het oude huis op bezoek om te zien of het een goed gezin was. En of Capelle geen verkeerde Rotterdammers binnen haalde.

De RET vroeg een tegenprestatie voor de bouw. Er waren tot dan toe slechts buslijnen van de plaatselijke busbedrijven Van Gog en Megga naar Rotterdam. Maar nu kwam er een RET lijn 34 bij, vanaf Rotterdam over de dijk naar Capelle.

Hoewel de nieuwe bewoners allen bij dezelfde bedrijven werkten kenden ze elkaar meestal niet. Ze werkten vaak op verschillende afdelingen en plaatsen. Ze stapten in de bus naar Rotterdam en kwamen in Capelle alleen om te slapen. Ze hadden ook geen verbinding met de oorspronkelijke bevolking.

Na verloop van tijd gingen de woningen over naar de Woningstichting Capelle a/d IJssel Wostica. Vanaf toen kwamen er andere mensen in de buurt wonen. Er werden huisregels opgesteld.

Omdat de betonbouw gehorig was mocht er alleen zachte vloerbedekking op een viltlaag worden aangebracht. Maar er was nauwelijks controle waardoor de geluidsoverlast toenam. Zo werd Capelle, met veel import inwoners, overlast en minder sociale binding, een stad.

Wil je meer weten over de Historische Vereniging Capelle? Kijk dan op de website. De vereniging is ook actief op Facebook. Op www.capelleinbeeld.nl vind je enkele duizenden oude foto's. Capelle in beeld is een project van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel en de gemeente Capelle aan den IJssel. 

hvc-capelle.nl