Een boerderij vervangen door nieuwbouwkavels aantrekkelijk?
Een boerderij vervangen door nieuwbouwkavels aantrekkelijk?

Blijft landelijk Capelle aantrekkelijk?

Landelijk fietsen in Capelle a/d IJssel klinkt heel ideaal. Een landelijk gebied of het platteland omvat het gebied buiten de bebouwde kom. Het onderscheidt zich van stedelijk gebied. Dan denk je dus aan uitgestrekte weilanden met vee, een boer en aan hooibergen, maar dat zie je in deze tijd niet meer.

Fietsersbond afdeling Capelle

Capelle - De Fietsersbond vindt dat er nu zuinig om moet worden gegaan met wat er nog van de landelijke sfeer is overgebleven. De 's-Gravenweg past in die sfeer. Het is een belangrijke fietsroute voor het woon-werk/school verkeer tussen Rotterdam en Capelle a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel. Doorgaand autoverkeer past hier niet in maar wel bestemmingsverkeer.

De gemeente wil een nieuw wegprofiel voor de 's-Gravenweg en het terugbrengen van historische bruggen als snelheidsremmer. Voor fietsers misschien niet zo'n goed idee. Het zou toch aantrekkelijker moeten worden voor fietsers. In dit project wordt samengewerkt met de provincie en buurgemeenten. Bij de realisatie wordt onder andere rekening gehouden met de richtlijnen/aanbevelingen voor fietsstraten zodat de 's-Gravenweg dan deel uit kan maken van het netwerk van snelfietsroutes.

Rondom het gebied van de 's-Gravenweg voor de periode tot 2030 zijn er plannen voor huizen aan beide zijden achter de Kanaalweg. Het betreft de ontwikkellocaties 's-Gravenweteringpark, Capelseweg/Bermweg en Oeverrijk. Dit geeft ongetwijfeld een toename van verkeer. De parkeerplaatsen langs de Kanaalweg worden deels opgeheven en verplaatst naar de achterzijde van de woningen.

Een gevolg van de bouw van nieuwe woningen en het verplaatsen van parkeerplaatsen is dat er nog meer verkeersontsluitingen moeten worden aangebracht met vervelende consequenties voor zowel fietsers als voetgangers op de Kanaalweg. De huidige in- en uitritten veroorzaken nu al gevaarlijke en hinderlijke situaties. Door de toename van de bebouwing en het verkeer wordt dit steeds meer gewoon een stedelijk gebied. En dat was toch eigenlijk niet de bedoeling!

Meer weten?

Wil je meer weten over de Fietsersbond, afdeling Capelle aan den IJssel? Kijk dan op de website www.capelle.fietsersbond.nl. De Fietsersbond wil het fietsen bevorderen en komt daarom op voor de belangen van fietsers en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Neem contact op via capelleadijssel@fietsersbond.nl om meer te weten te komen over de mogelijkheden om zelf hieraan mee te werken.

Shopbox

Meer berichten