Een wrak of weesfiets neemt in ieder geval onnodig een parkeerplek in.
Een wrak of weesfiets neemt in ieder geval onnodig een parkeerplek in. (Foto: Jos Jacobs)

Is het een fietswrak of een weesfiets?

Komt u ze wel eens tegen, steeds dezelfde fiets op dezelfde plek, al dan niet op een fietsparkeerplek. Die kunnen tenminste nog rijden, dit in tegenstelling tot fietswrakken waar alleen de oud-ijzerhandel nog wat aan heeft. Het straatbeeld raakt onnodig vervuild en je kan op steeds minder plekken je fiets legaal parkeren.

Door Fietsersbond afdeling Capelle

Capelle - Een weesfiets is achtergelaten op een openbare plek door de laatste berijder, dat hoeft niet per sé de eigenaar te zijn. Wel is die fiets nog in redelijke staat en dus te berijden.

Een fietswrak is ook achtergelaten, maar wel in zodanige staat dat van gebruik als fiets geen sprake meer is. Weesfietsen worden niet meer opgehaald en worden uiteindelijk toch ook een fietswrak.

Fietswrakken zijn een aanfluiting voor het straatbeeld van ons mooie Capelle, maar beide typen nemen vaak ook nog eens een parkeerplek in die wel beter gebruikt zou kunnen worden.

Reden waarom de gemeente in de Algemene Politie Verordening (APV) een bepaling heeft opgenomen om hier tegen op te kunnen treden.

Helaas vond men het nodig om dit met een zogenaamd Aanwijsbesluit weer te beperken; alleen bij ingangen van OV en winkelcentra mag worden opgetreden. Er wordt dan een kaartje aan de fiets gehangen en na twee weken volgt definitieve verwijdering. Tot zover de theorie.

Ondanks een aankondiging van de burgemeester in de krant vorig jaar komt er in de praktijk niet veel van terecht. Veel kennis is er niet voor nodig om wrakken te herkennen, soms is alleen nog maar een frame over. Sommige staan er minstens een half jaar.

We hebben al meerdere mails gestuurd maar krijgen nul op het rekest. Zelfs kun je hier en daar nog een achtergelaten leenfiets van het vorig jaar failliet gegane bedrijf O-Bike tegenkomen. Misschien is er sprake van overbelasting?

Auto's van Handhaving patrouilleren voortdurend op straat , wellicht kunnen ze eens te voet langs fietsparkeerplekken lopen en wat kaartjes ophangen, en na twee weken ophalen natuurlijk. Capelle zou er zeer van opknappen, en er komt meer plek vrij om je fiets te stallen!

Wil je meer weten over de Fietsersbond, afdeling Capelle aan den IJssel ? Kijk dan op de website www.capelle.fietsersbond.nl. De Fietsersbond wil het fietsen bevorderen en komt daarom op voor de belangen van fietsers en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen.

Neem contact op via capelleadijssel@fietsersbond.nl om meer te weten te komen over de mogelijkheden om zelf hieraan mee te werken.   

Shopbox

Meer berichten