De cursisten met hun certificaat.
De cursisten met hun certificaat. (Foto: Frits Mulder)

Certificaat voor bridgers in Capelle

Meer en meer mensen, van jong tot oud, willen gaan bridgen. Een denksport waarin men zich tot op hoog niveau, ja zelfs wereldniveau, kan ontwikkelen. Maar zo hoog hoeft het natuurlijk niet altijd te komen. Je kunt het spel thuis met een paar bridgekennissen spelen of bij een vereniging. Eenvoudig is het echter niet. Je moet je er behoorlijk in verdiepen voordat je het spel met succes kunt spelen. Vandaar dat bridgeclubs NRBC (Niet Rokers Bridge Club) en De IJssel samen een bridgecursus zijn gestart.

Capelle - Dit jaar is er gekozen voor een nieuwe, door de Nederlandse Bridge Bond ontwikkelde methodiek. En met succes.Twintig cursisten behaalden afgelopen dinsdag, na twaalf intensieve lessen gevolgd te hebben, het certificaat. De lessen werden verzorgd door de docent die de methodiek mede vorm heeft gegeven.

Eenmaal begonnen was het enthousiasme voor het spel al snel groot en de leergierigheid hoog. Je kunt ook merken dat bridgen niet alleen een denksport is maar ook een sociaal gebeuren. Er had zich snel een hechte groep gevormd die verder wil. Niet alleen lid worden van 1 van onze clubs om daar te gaan spelen in de grote groep, maar ook door zich verder te bekwamen in de vervolgcursus van nog eens 12 lessen. De hele groep heeft zich hiervoor ingeschreven. Wij wensen ze veel succes en plezier in de volgende ronde.

Omdat er meerdere mensen zich hadden opgegeven voor de eerste cursus, waarvoor geen plaats meer was, organiseren wij in het najaar wederom de beginnerscursus "Start met Bridge". Hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar. Wilt u ook het bridgespel meester worden, meldt u zich dan aan bij onze verenigingen waar een uitstekende sfeer heerst en waar u zich welkom zult voelen.

Meedoen? Bel Frits H Mulder, telefoon 06 3492 5395. "Wacht hier niet te lang mee. De cursus zit zo weer vol."