zinloze monocultuur van kort gemaaid gras
zinloze monocultuur van kort gemaaid gras (Foto: Joke Anema-Balke)

Ingezonden: Waarom alles kort maaien in Capelle?

Joke Anema-Balke heeft wat foto´s genomen van de saaie en nutteloze heel kort gemaaide grasvlakte tussen het Atolpad en het winkelcentrum de Terp. "Stel dat hier een mengsel van bloemen had gestaan. Feestelijk om te zien en ook nog leerzaam om planten en hun gevleugelde vrienden te leren kennen en waarderen", stelt zij.

Capelle - "Als gevolg van steeds minder leefgebied holt het insectenbestand, zowel in soorten als in aantal, al jaren achteruit. Insecten die onmisbaar zijn voor het voortbestaan van veel soorten planten. De noodzakelijke natuurlijke voedselketen voor dieren, planten en ook de mens raakt steeds meer verstoord. helaas is de mens daar ook debet aan.

"Om dat tij een beetje te keren kunnen we, waar mogelijk, de insecten weer wat natuur terug geven. Zo ook de gemeente Capelle door bij voorbeeld een mengsel van wilde planten te zaaien waar nu een monocultuur is van zinloos kortgemaaid gras. Zo´n bloemenmengsel is een voedselbron voor veel insecten, geeft kleur en fleur aan de omgeving en bespaart de gemeente ook nog de nodige maaiuren."