Een mooi voorbeeld van een beetje lokaal herstel van wat aan planten en dieren in Capelle verloren is gegaan.
Een mooi voorbeeld van een beetje lokaal herstel van wat aan planten en dieren in Capelle verloren is gegaan. (Foto: pr)

Leve de populieren langs de Algeraweg

In 2017 vonden onderzoekers een gemiddelde afname aan massa van de totale insectenpopulatie van 76 procent. Op 6 mei 2019 meldde de VN-commissie IPBES het wereldwijde verlies aan aan planten- en diersoorten. Een miljoen van de naar schatting acht miljoen soorten worden de komende decennia met uitsterven bedreigd.

Door Edith Stuivenberg

Capelle - Oorzaak: invloed van de mens. Natuur verdwijnt om plaats te maken voor o.a. voedselproductie. Daarnaast zijn er nog andere problemen zoals klimaatverandering en vervuiling. Het rapport stelt ook, dat het nog niet te laat is voor actie. Maar dan moeten we wel snel beginnen met herstel en duurzaam gebruik van onze landbouw. Iedereen kan een steentje bijdragen door natuurvriendelijk bouwen, tuinen onttegelen en buitenruimte vergroenen met meer waarde voor de biodiversiteit.

Als mooi voorbeeld hebben we hier in Capelle de populieren langs de Algeraweg. De populieren die wij er zien, zijn kruisingen met de Amerikaanse populier en werden eind 19e eeuw veel aangeplant. Lange tijd was deze populier de belangrijkste boom in Nederland. Het hout werd gebruikt voor klompen. Vanaf de jaren '60 – '70 ging het bergafwaarts met deze boom, veel oude exemplaren werden gekapt. Welke gemeente ging nou nog een rij populieren aanplanten? Zomereiken, esdoorns, platanen waren meer in zwang.

En juist in deze tijd had de gemeente Capelle het lef om populieren langs de Algeraweg aan te planten. Voor het behoud van deze boom en voor de versterking van het verdwijnende populierenlandschap. De ecologische waarde van deze boom is groot als gastheer van 189 soorten insecten en mijten. Vogeltjes en vleermuizen kunnen daar weer hun eten vinden!

Populieren nemen veel water op en kunnen ook veel water verdampen en daarmee de omgeving verkoelen. Ook is zo'n hoge boom een goede windkering, geluidswal en fijnstof opvang. Een mooi voorbeeld van een beetje lokaal herstel van wat aan planten en dieren in Capelle verloren is gegaan. Graag meer van dit soort initiatieven!