Hedy Bruynsteen laat zien welke struiken voorlopig nog blijven staan. (Foto: Margriet van Dam)
Hedy Bruynsteen laat zien welke struiken voorlopig nog blijven staan. (Foto: Margriet van Dam) (Foto: )

Egels lopen gevaar door bomenkap

Langs de sloot achter de Feestdans zijn bomen en struiken gekapt. Bewoonster Hedy Bruynsteen maakt zich zorgen.

Door Margriet van Dam

Capelle - Hedy Bruynsteen sprak de opzichter aan toen de snoeiwerkzaamheden plaatsvonden. "Er zitten egelnesten in dat stuk", legt ze uit. "De opzichter vertelde dat er nu niets zou worden weggehaald, maar dat dit stukje plantsoen wel in augustus geruimd gaat worden. Ik hoop toch dat dit leefstukje van de egels behouden kan blijven en dat de gemeente in het vervolg wat respectvoller met natuur omgaat. Het was midden in het broedseizoen.

"Ik snap niet waarom deze kap nodig is. De rioolwerkzaamheden vinden aan de andere kant, in de straat, plaats. Natuur is zo kostbaar, wij hebben het als mens heel hard nodig. In een brief van de gemeente las ik dat er vooraf inspectie is geweest en dat de snoeiers hierop waren getraind. Als ik moet zeggen dat er egels leven, hoe getraind zijn ze dan? En hoe zit dat met de omgevallen boom waarop een meerkoet zat te broeden? De 'getrainde snoeier' joeg de meerkoet weg."

Een woordvoerder van de gemeente legt uit waarom de kap nodig was. "Tijdens de uitvoering van het Groot Onderhoud-project Dansenbuurt-Noord wordt de volledige openbare ruimte vernieuwd. Het riool en de bestrating worden vervangen en groenvakken met struiken en beplanting worden opgehoogd waarbij ook het groen aan de achterzijde van de woningen wordt aangepakt. De beplanting is zo'n 30 tot 35 jaar oud en aan het einde van haar levensduur. Duurzaam behoud bleek onmogelijk.

Veiliger

"Daarnaast vroegen veel bewoners om de beplanting laag te snoeien omdat dit een veiliger gevoel geeft. Voor de buurt is een nieuw groenplan gemaakt, met meer kleur en variatie. De nieuwe wet Natuurbeheer kent geen vastgesteld broedseizoen meer. Het hele jaar moet er zorgvuldig worden gewerkt om de natuur niet te verstoren. Met de juiste maatregelen mogen bomen en beplanting verwijderd worden. Om te voorkomen dat de nieuw aangebrachte inrichting wordt beschadigd, hebben we ervoor gekozen het groen in één keer weg te halen."

De gemeente over de inspectie vooraf: "Voorafgaande aan het werk is er een verplichte quick-scan uitgevoerd. Daarbij zijn locaties gesignaleerd met broedende vogels en egels. Tijdens het werk is om deze locaties heen gewerkt en zijn de dieren met rust gelaten. Dit groen wordt pas op een later moment verwijderd. Onze aannemer is in het bezit van alle relevante certificaten. Een voorwaarde is dat personeel is opgeleid, getraind en regelmatig wordt bijgeschoold conform de regels uit de wet Natuurbescherming."