Op de foto van links naar rechts: Monique de Laat, Ruud de Groot, Harrie Sprengers en John Riper. Peter Schute was verhinderd.
Op de foto van links naar rechts: Monique de Laat, Ruud de Groot, Harrie Sprengers en John Riper. Peter Schute was verhinderd.

Bestuur Taalcoaching Capelle geeft het stokje door

Per 1 juli aanstaande krijgt het bestuur van de stichting Taalcoaching Capelle een nieuwe samenstelling: voorzitter Ruud de Groot en penningmeester Peter Schute dragen het stokje over aan een nieuw bestuur. De huidige secretaris Harrie Sprengers gaat de voorzittershamer hanteren en John Riper wordt de nieuwe penningmeester. Monique de Laat gaat zich bezighouden met de werving en PR van onze stichting. Gezocht wordt naar een 4d ebestuurslid voor m.n. de secretariaatsfunctie.

Capelle - Het 'oude' bestuur, dat vanaf de oprichting in maart 2016 de stichting Taalcoaching Capelle geleid heeft, mag tevreden terugkijken op het bereikte resultaat. Keuze voor huisvesting binnen de vernieuwde bibliotheek op het Stadsplein 39 blijkt een schot in de roos. Het aantal vrijwilligers is gegroeid van 65 naar 100. Voor deze vrijwilligers worden regelmatig trainingen, masterclasses, en niet te vergeten maandelijks een Praathuis bij Brownies Downies (voor informele contacten en uitwisseling van ervaringen) georganiseerd.

Op dit moment worden 170 taalvragers geholpen, individueel of in één van de 9 conversatiegroepen. De samenwerking met het Taalpunt (verantwoordelijk voor de doorverwijzing van taalvragers) is verbeterd. De administratie is goed georganiseerd en bemenst door een enthousiast team van 3 medewerkers.

De intake, coördinatie en ondersteuning van de taalcoaches wordt uitgevoerd door 6 ervaren coördinatoren/intakers. De relatie met externe partners (gemeente, bibliotheek, Stichting. Welzijn Capelle, Werkplein IJsselgemeenten, Hockeyclub Capelle, e.a.) is geïntensiveerd. De naamsbekendheid van de stichting Taalcoaching Capelle is door een actieve PR sterk toegenomen. Er is een goede website www.taalcoachingcapelle.nl die steeds meer bezocht wordt.

Heeft de nieuwe ploeg dan geen uitdagingen meer? Het tegendeel is waar: allereerst gaat het om het verder consolideren van wat tot nu toe bereikt is. Maar met de komst van de nieuwe inburgeringswet, met de groei van het aantal taalvragers, met een versterkte aandacht voor laaggeletterdheid, met een toenemende vraag vanuit specifieke projecten (vaak arbeidsmarktgericht) om de taalcomponent daarbinnen in te vullen, liggen er meer dan voldoende uitdagingen voor het nieuwe bestuur.

Belangrijk uitgangspunt was, is en blijft het voor onze vrijwilligers aantrekkelijk maken en houden van het geven van taalcoaching aan Capelse burgers.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden