De werkzaamheden aan de verhoging en verbreding van het fietspad in volle gang. (Foto: Margriet van Dam)
De werkzaamheden aan de verhoging en verbreding van het fietspad in volle gang. (Foto: Margriet van Dam) (Foto: )

Bomenkap aan de Couwenhoekseweg

Capelle - Langs de Couwenhoekseweg in Capelle gaan 349 bomen om. Een aantal is al gekapt. GroenLinks maakt zich hierover zorgen, omdat hiermee het bomenbeleid niet wordt uitgevoerd.

Door Margriet van Dam

Als bewoner kreeg Elbert Raadsen, raadslid en fractievoorzitter GroenLinks, een brief over werkzaamheden aan de Couwenhoekseweg. "Daarover was niets verteld in de gemeenteraad", zegt hij. "Dit project heb ik bekeken en ik ben eens gaan tellen op de Groene Kaart hoeveel bomen er staan. Op deze kaart staan ook de beschermde bomen vermeld. Van de bomen die ik telde, heb ik de bomen afgetrokken die blijven staan. Zo kwam ik op 349 bomen die worden gekapt. Ik heb de projectleider nog gevraagd of er een kap-ontheffing was aangevraagd, maar dat was niet het geval."

Bomenbeleid

Het gaat Elbert Raadsen niet alleen om de bomen in het Couwenhoekseweg project. "Vóór de Kerst 2018 heb ik er in de gemeenteraad gewag van gemaakt dat het bomenbeleid in heel Capelle niet wordt uitgevoerd", legt hij uit. "Al daarvoor had ik vragen over de kap in het Schollebos. Er waren me al eerder dingen opgevallen die wel in het beleid staan, maar niet worden uitgevoerd. Ik heb daarna uitleg gekregen over een nieuw bomensysteem dat werd opgezet. Naar de Groene Kaart werd niet meer gekeken, maar die zou nu wel weer onderhouden worden. Daarnaast vind ik dat dit College te weinig geld uittrekt voor onderhoud. Het Schollebos is onder andere daardoor in zeer slechte staat. Bij het project Couwenhoekseweg is niet gekeken naar wat er aan bomen staat (beschermd en niet-beschermd) en naar wat gezond is. Want een gezonde boom wordt in principe niet gekapt. Zijn er zwaarwegende redenen, dan wordt eerst gekeken naar alternatieven en pas als die er niet zijn, kan je een boom weghalen, maar moet er ook een kapontheffing worden aangevraagd. Dus als ik kijk naar het gevoerde beleid, is er enerzijds te weinig budget voor onderhoud en anderzijds is er een ontwerpafdeling die geen greintje respect heeft voor groen en bomen."

Groenvisie

Eén van de redenen van de kap aan de Couwenhoekseweg is de ophoging en verbreding van het fietspad. "Het moet zo nodig recht liggen", aldus Raadsen. "Als er een bocht in was blijven liggen, hadden er al bomen bespaard kunnen blijven." Een andere reden is een nieuwe groenvisie. Er moet een verbinding komen tussen Landelijk Capelle ('s-Gravenweg) en de IJssel. Hierin moet meer eenheid zijn. De gemeente geeft aan dat op dit moment het groen te veel verwilderd is en dat er te weinig samenhang is. Naast dat er bomen gekapt worden, worden nieuwe geplant. "Ja, er wordt herplant maar dan allemaal keurig op een rij", merkt Raadsen op. "Met de bestaande bomen wordt omgegaan alsof het steen is. Het groen dat er nu is, is al een goede ecologische verbinding. Dat gaat straks kapot en dan moet het opnieuw ontstaan."

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden