Foto: Gemeente Capelle

Opletten geblazen, daar is hij weer!

Capelle - Deze week start gemeente Capelle aan den IJssel met de bestrijding van de eikenprocessierups. De rups kan bij mens en dier zorgen voor gezondheidsklachten. Dit doen de gemeente door het uitzetten van minuscuul kleine aaltjes die met een vernevelaar in de eikenbomen worden gespoten. Omdat de aaltjes geen daglicht verdragen worden de werkzaamheden tussen 20.00 uur en 07.00 uur uitgevoerd.

De eikenbomen staan voornamelijk langs doorgaande wegen. Mochten er eikenbomen in de buurt van uw woning staan dan kan het zijn dat u tijdens de verneveling van de bomen enige overlast ervaart van licht en geluid.

De eikenprocessierups is een larve van de nachtvlinder. Ze legt haar eitjes in de toppen van eikenbomen. Eind april, begin mei komen de rupsen uit. De rupsen vormen daarna grote nesten op de stammen van eikenbomen. Deze nesten bestaan uit een dicht spinsel van draden, brandharen, vervellingshuidjes en uitwerpselen. Een eikenprocessierups heeft zo'n 700.000 brandharen. Deze haartjes zijn erg klein. Contact komen met deze haren, kunnen vervelende klachten opleveren. In juli verpoppen de rupsen zich tot vlinders. Ook zonder direct contact met de rups kunnen klachten ontstaan, zowel bij mensen als bij uw huisdieren.

Contact met de brandharen en nesten van deze processierups kan zorgen voor gezondheidsklachten, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. In het algemeen verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot weken. Bij aanhoudend ernstige klachten kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Constateert u zelf eikenprocessierupsen? Geeft u dan de locatie van de betreffende boom aan ons door via 14010. Meer informatie staat op:

ggdrotterdamrijnmond.nl