Foto:

CityKids opent vijfde vestiging in Capelle a/d IJssel

Capelle - Ans Hartnagel, Wethouder Integraal veiligheidsbeleid, leefbaarheid en sociale veiligheid, handhaving, jeugdbeleid en jeugdhulp van de gemeente Capelle a/d IJssel heeft vorige week de officiële opening van de vijfde vestiging van CityKids verricht.

Maritza Russel, Directeur CityKids is trots, dat er weer een vestiging is geopend. "We bestaan pas vijf jaar en door onze kindgerichte multidisciplinaire zorg en bevlogen medewerkers, weten steeds meer ouders de weg naar CityKids te vinden".

Russel: "Binnen CityKids staat het welzijn en de ontwikkeling van alle kinderen centraal. Om kinderen een juiste behandeling te geven op de specialistische kindercentra van CityKids zijn behandelgroepen aanwezig met elke een eigen visie en werkwijze".

Het enthousiaste team onder professionele begeleiding van teamcoördinatoren Kaarmia van den Boorn en Lindsey Hobé biedt momenteel zorg aan kinderen op 8 groepen. Er is een vroeghulpgroep voor kinderen van 2 – 3 jaar voor bevordering van o.a. communicatie en beeldvorming.

Een schoolvoorbereidende groep van 3 – 5 jaar, waar o.a. wordt gewerkt aan vaardigheden om naar school te gaan, zoals zitten op stoel, werkjes maken, wachten, hulp vragen en een structuur groep voor kinderen van 3 – 5 jaar, vaak met ASS en grote behoefte aan structuur. In deze groep leren kinderen de dagstructuur vast te houden m.b.v. foto's en picto's, met overgangen omgaan en wordt communicatie bevorderd.

Daarnaast zijn er kinderen bij CityKids in zorg met een intensieve zorgvraag, doordat ze een ernstige verstandelijke beperking hebben of door chronische ziekte of intensieve medische behandelingen. Zorg is gericht op comfortabel maken van de omgeving, kleine stapjes zetten in de ontwikkeling en verbeteren van kwaliteit van leven. Een zelfredzaamheid groep; ernstig verstandelijk beperkte 4 - 12 jaar, nauwelijks schoolperspectief en grote zorg behoefte. Doel is zelfredzaamheid bevorderen.

En een intensieve zorg groep; kinderen met medisch probleem 0 – 12 jaar met veel lichamelijke zorg. Doel is kwaliteit van leven en zelfredzaamheid bevorderen en ontwikkeling stimuleren.

Tijdens de opening zullen ook de chill-kamer, twee zitvoorzieningen en een tovertafel in gebruik worden genomen, aangekocht door donaties van Van Cappellen Stichting, Stichting Physico en Stichting Kindertehuizen Rotterdam. Prachtig ontwikkelingsgericht materiaal, wat bovenop het speelplezier, ook een enorme stimulatie betekent voor de kindgerichte ontwikkeling en behandeling.

CityKids is een Medische Kindzorg instelling en heeft diverse specialiteiten, namelijk het verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV), het kinderdagcentrum (KDC), kinderthuiszorg, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) en begeleid en beschermd wonen. De instelling bevindt zich op locaties in Rotterdam, Barendrecht, Den Haag en Delft. CityKids geeft bijzondere kinderen de aandacht en ruimte zich te ontwikkelen en volop mee te doen!

Meer informatie is te vinden via www.mkdvcitykids.nl.

Shopbox

Meer berichten