Gierzwaluw
Gierzwaluw (Foto: Jochem Kühnen)

Lezing over het leven en de bescherming van de gierzwaluw

Capelle - Trudy du Chattel van GierzwaluwBescherming Nederland komt een lezing geven op uitnodiging van KNNV IJssel en Lek en Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel. In Capelle aan den IJssel nestelen ook vele gierzwaluwen onder onze daken.

Gierzwaluwen zijn heel bijzondere vogels. Ze zijn 24 uur per dag in de lucht. Ze vangen vliegend insecten. Ze drinken vliegend, slapen vliegend en soms paren ze zelfs vliegend. Ze vliegen dus eigenlijk altijd, behalve als er eieren gelegd en uitgebroed moeten worden. Daar hebben ze een nest voor nodig. In vroeger jaren leverde dat geen problemen op, onze huizen waren nauwelijks geïsoleerd en hadden nogal wat gaten en scheuren en losliggende dakpannen waardoor ze onder het dak, de dakgoot of in de muren konden broeden. Nu is dat wel anders.

In de lezing komen de kenmerken en de eigenschappen van de verschillende zwaluwen aan de orde.

Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor het gedrag, de broedkalender en de trekroute van de gierzwaluw. Een deel van de presentatie is ingeruimd voor de manier waarop we de gierzwaluwen kunnen beschermen, door ze onder andere kunstmatige nestruimte aan te bieden. Hiervoor zijn inmiddels velerlei creatieve oplossingen uitgedacht. Vooral zwaluwtillen worden steeds populairder.

Iedereen is welkom op deze gratis lezing in buurtcentrum de Fluiter, Wiekslag 3, Capelle aan den IJssel op 16 april om 20 tot 22 uur.

Shopbox

Meer berichten