De sporttoestellen in het Schollebos.
De sporttoestellen in het Schollebos. (Foto: )

Natuur in Capelle: Wie wil betonnen bak in Schollebos?

Capelle - Het Schollebos heeft een belangrijke recreatieve- en natuurfunctie; rust, spel, sport en ruimte voor planten en dieren. Daarom beloofde de politiek: 'Het Schollebos blijft groen' en 'er komt alleen passende recreatie'.

Door Stichting Natuurvrienden Capelle

Maar helaas.... De gemeente Capelle aan den IJssel wil op het evenemententerrein in het Schollebos een betonnen waterspeelplek en een Calisthenics Park. Dat zijn sporttoestellen met verharde ondergrond. In totaal 418 vierkante meter beton en steen. Er staan al vier sporttoestellen, waarvan drie in het gras. Uiteraard is daarna het evenemententerrein te klein. Voor uitbreiding moeten er dan bomen gekapt worden. Bomen kappen om plaats te maken voor zo'n betonnen bak? Is Capelle nog niet genoeg versteend?

Volgens de wethouder zijn er haast geen plekken meer in Capelle te vinden voor een betonnen waterspeelplek voor maximaal 60 kinderen. Het draagvlak bij buurtbewoners is laag. Niemand wil zo'n lawaaierige activiteit in zijn omgeving.

Wat tijdens de voorlichtingsavond over de waterspeelplek niet werd verteld: 1. Het gerecycled water wordt verontreinigd door uitwerpselen van honden en kinderen die erin spelen. Hek eromheen, sanitaire voorzieningen en omkleedruimten? 2. Zo'n betonnen waterspeelplek met allerlei spuitfiguren is een risicovolle waterinstallatie in de openbare ruimte. In de spuitfiguren zit een sensor die bij beweging aangeeft wanneer het gerecycled water kan gaan stromen. Trots wordt gezegd: 'Wij gaan zuinig met water om'. Er blijft dus langere tijd water in deze leidingen stilstaan. Stilstaand en verontreinigd water hebben gevolgen voor de gezondheid. Daarom is een risico-analyse wettelijk verplicht. Er zijn maatregelen nodig om ziektegevallen te voorkomen, zoals het wekelijks uitvoeren van legionellapreventie. Deze monstername en –analyse moet worden uitgevoerd door een erkend laboratorium. (bron RIVM). Structurele kosten van deze risicovolle betonnen waterspeelplek moet komen uit het groen budget van het Schollebos.

Wil je meer weten over de SNC of wil je contact? Kijk dan op de website www.natuurvriendencapelle.nl. Volg SNC via Facebook/Twitter om op de hoogte te blijven van recente waarnemingen, excursies en acties op natuurgebied. Volg ook op www.facebook.com/natuurvriendencapelle, twitter.com/stichtingSNC of kijk op:

www.natuurvriendencapelle.nl

Shopbox

Meer berichten