Foto: Freeimages.com

Streep door plan denksportcentrum in Capelle

Capelle - Op dinsdag 28 augustus 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel besloten geen centraal denksportcentrum te realiseren. Als redenen worden genoemd dat er binnen de komende jaren geen geschikte accommodatie voorhanden is en dat de kosten voor het geschikt maken van mogelijke locaties hoog zijn. Daarnaast wordt aangevoerd dat het gemeentelijk beleid is om denksport dicht bij de Capelse burger op wijk- en buurtniveau te organiseren.

Stichting i.o. Denksportcentrum Capelle hierover: 'Het is niet aan ons als comité dat namens de denksportverenigingen het contact met de gemeente heeft onderhouden om een oordeel te vellen over beschikbaarheid van accommodaties en de noodzakelijke kosten om die geschikt te maken. Dat laten we graag over aan de gemeenteraad.

Waar wij wel over vallen is de stelling dat thans denksport dicht bij de Capelse burger op wijk- en buurtniveau plaatsvindt. Vele malen hebben wij in het overleg aangegeven dat de denksportverenigingen weliswaar over Capelle verspreid zijn, maar dat de leden van de afzonderlijke verenigingen uit geheel Capelle afkomstig zijn. Er is bijvoorbeeld maar één Capelse Schaakvereniging. Er zijn wel meerdere bridgeverenigingen actief, maar dat heeft bijvoorbeeld te maken met voorkeur voor een bepaalde speelavond of –middag.

Helaas moeten we constateren dat door dit besluit van b&w de kans gemist lijkt te gaan worden om op een redelijke termijn de denksport een accommodatie te gunnen, waardoor er groei in de breedte en diepte kan plaatsvinden in een eigen tehuis met publieke uitstraling naar de samenleving.'

Shopbox

Meer berichten