• Diederick Lanzing (links) en Jaco Bruinaars bij de kavel.
• Diederick Lanzing (links) en Jaco Bruinaars bij de kavel. Foto: Huub Lakerveld

Bewoners Fascinatio over studentenhuisvesting: ‘Als wijk hebben wij weer het nakijken’

Algemeen 972 keer gelezen

CAPELLE • Weinig stukken grond in Capelle zijn de afgelopen jaren zo vaak besproken als ‘kavel 2k-4’ in Fascinatio, waar een complex met 342 studentenwoningen zal verrijzen. Diederick Lanzing (wijkbewoner) en Jaco Bruinaars (wijkbewoner en voorzitter van Stichting Wijkbelangen Fascinatio)  - en veel medebuurtbewoners - zien dat er weerstand in de wijk is en voelen zich niet gehoord. “Het is onbegrijpelijk dat veel fracties genoegen namen met het kleine plakje dat is afgeschaafd van het plan.” 

Volgens Lanzing en Bruinaars past het gebouw in ‘een grotere context met andere problemen’. Het gaat daarbij om het veelbesproken Allsafe-gebouw en de ring van Fascinatio waar kavels met moeite verkocht werden, waardoor de kwaliteit van de bebouwing volgens het tweetal verminderd is. Door in te spreken bij commissie- en raadsvergaderingen, het uitzetten van polls en petities en deze aan te bieden met bezwaarbrieven uitten Lanzing, Stichting Wijkbelangen Fascinatio en ook medebewoner Tjeerd Kruse de onvrede vanuit de wijk.

In het eerste ontwerp voor studentenhuisvesting in Fascinatio, dat dateert van 2018, zouden 480 units gerealiseerd worden. In de loop der jaren is het aantal woningen minder geworden. In december 2021 zou de raad stemmen over een ontwerpverklaring van geen bedenkingen, maar op verzoek van de ontwikkelaar is dit punt toen van de agenda gehaald, omdat er onvoldoende steun dreigde te zijn. In november 2022 stemde de gemeenteraad uiteindelijk voor de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (24 stemmen voor en acht stemmen tegen). Het uiteindelijke ontwerp telt 342 woonunits, zeven verdiepingen en 79 parkeerplaatsen, plus toezeggingen over extra toezicht in en rond het gebouw.

Er is dus een vermindering ten opzichte van het plan dat een jaar eerder nog op tafel lag. Zo is er een woonlaag afgehaald en komen er 58 woningen minder. Lanzing en Bruinaars zien het plan desondanks nog altijd niet zitten. “Het past wel in het bestemmingsplan, maar de vraag is of je een wijk met een pand als dit wil belasten”, zegt Lanzing. “En bijna 1000 euro voor een kamertje, voor wie bouw je dan? Welk belang heeft de wijk en Capelle? Brainpark wordt ook ontwikkeld, dat is dichter bij de campus van de Erasmus Universiteit. Wat maakt dat het zo belangrijk is dat die studentenhuisvesting hier komt? Het is een plan voor Rotterdam.” Bruinaars vult aan: “Door de gemeente wordt beweerd dat het ‘plan aangepast is conform de wensen van de bewoners’. Maar op de vraag welke bewoners dat zijn hebben wij meermaals geen antwoord gekregen. Waar de gemeente zich op baseert wordt niet verteld.”
“Bij het inspreken heb ik de vraag gesteld welke raad de gemeenteraad wil zijn”, vertelt Bruinaars. “Ik snap dat sommige raadsleden het niet aandurven om tegen dit plan te stemmen, maar de raad moet wel het college aanspreken op de gekozen werkwijze. De raad en bewoners staan hierdoor buitenspel.”

“Het is onbegrijpelijk dat de meeste fracties genoegen nemen met het kleine plakje dat werd afgeschaafd van het plan”, vindt Lanzing. “Dit gebouw is in onze optiek te groot, er komen teveel studenten en het wordt een te grote belasting voor wijk. De ontwikkelaar wilde niet dat het plan sneuvelt en heeft het ontwerp daarom langzaam bijgeschaafd. En nu wordt hij bejubeld voor een niet-substantiële vermindering?” Tijdens de ontwikkeling van de plannen hield de gemeente een enquête in de wijk die ergernis opriep. In de enquête werd de vraag gesteld of omwonenden 72 met meer groen of 92 parkeerplaatsen bij het pand willen. “Met het invullen van de enquête stem je al in met plannen”, aldus Diederick Lanzing. “We hebben de enquête van de gemeente als ronduit beledigend ervaren. Jaco Bruinaars: “ Stichting Wijkbelangen Fascinatio kwam met een extra keuzemogelijkheid: “Ik kan geen keuze maken, ook 92 parkeerplaatsen is ontoereikend. Ik teken hierbij ook protest aan tegen de plannen op kavel 2K4”. Deze keuze leverde uiteindelijk de meeste stemmen op, maar dat wordt door de gemeente niet in de stukken vermeld. Wel heeft de gemeente erkend dat haar enquête niet heel tactisch was”.
Tot begin januari 2023 konden zienswijzen ingediend worden, waardoor de ontwikkeling nog niet definitief is. Bruinaars en Lanzing hebben weinig hoop op drastische aanpassingen. Desondanks hebben zij een afzonderlijke zienswijze ingediend, namens bewoners en Stichting Wijkbelangen Fascinatio. Wat als er niets verandert? “Bewoners zouden naar de rechtbank kunnen gaan, als allerlaatste stap”, geeft Bruinaars aan. “Diverse buren geven aan dat zij niet weten of ze hier wel willen blijven wonen”, vult Lanzing aan. “We zullen zien. De zorgen in de straat zijn in elk geval groot. En de vraag rijst waarvoor we hebben gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen.”

‘Het laatste plan is een forse aanpassing’
In november 2022 werd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor studentenhuisvesting in Fascinatio. Leefbaar Capelle - de grootste fractie in de gemeenteraad - stemde verdeeld (acht voor, drie tegen). Woordvoerder Gerrit Spruit blikt terug.

De koopovereenkomst werd in september 2021 gesloten en de ontwikkelaar kan juridische stappen ondernemen als de raad het plan tegenhoudt; een gegeven dat werd uitgesproken in de vergaderingen. Voelde Spruit alsof de raad met de rug tegen de muur is gezet? “Eerst wel”, vindt hij. “Op de dag van de raadsvergadering in december 2021 kregen wij een brief van de initiatiefnemer waarin stond dat wij ‘geen goede gronden hadden om het plan af te wijzen.’ Toen dacht ik: ‘Wij zijn als raad de baas, niet de projectontwikkelaar.’ Het plan was toen nog om 400 units te bouwen, daar zouden wij tegen gestemd hebben.” De weerstand in de wijk is volgens Spruit na de aanpassingen en toezeggingen ‘veranderd’. “We hebben stille hoop dat studenten en bewoners elkaar vinden en er een goede interactie ontstaat. Als het toch tot problemen leidt, zijn er allerlei juridische middelen om in te grijpen.” 

Gerrit Spruit reageert op het feit dat omwonenden een vermindering van 400 naar 342 kamers niet genoeg vinden. “Als je het in getallen uitdrukt is het misschien niet zoveel (14,5 procent). Maar toch vind ik het een forse aanpassing. En volgens het bestemmingsplan mag de verdieping die is geschrapt er gewoon op staan. Als je er nog een laag afhaalt, is het voor de ontwikkelaar wellicht niet meer rendabel.” Spruit weet niet of er genoeg interesse in de units is en of dit is onderzocht. “Dat moet blijken. Als de projectontwikkelaar denkt dat hij het vol krijgt.. Als er nog een kritiekpunt is, dan is het wel de hoge huurprijs. Daar stoor ik mij wel aan, maar daar kunnen wij als gemeenteraad wel wat van vinden, maar helaas niet veel aan veranderen.” Fracties kunnen verdeeld stemmen en bij Leefbaar gebeurde dat ook, al was dat vóór de stemming nog niet duidelijk. “Dat was niet aangekondigd, ik weet niet of dat een foutje is of bewuste keuze is geweest. Het is mogelijk afwijkend te stemmen, zeker bij zo’n gevoelig onderwerp, maar het is handig om dit vooraf door te geven aan de woordvoerder.”

Tijdlijn studentenhuisvesting Fascinatio

Tussen het eerste plan en het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen zat een paar jaar. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen:

2018: De eerste ontwerpen voor studentenhuisvesting op kavel 2k-4’ in Fascinatio worden gemaakt. In de eerste plannen telt de flat 480 studentenkamers, een aantal dat in de jaren erop in stappen bijgesteld is naar uiteindelijk 342.

September 2021: De gemeente Capelle aan den IJssel en de ontwikkelaars tekenen de koopovereenkomst voor de kavel.

December 2021: Op verzoek van de ontwikkelaars wordt het onderwerp ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ van de agenda van de raadsvergadering gehaald. De ontwikkelaars beraden zich op een aanpassing van het plan wegens gebrek aan steun.

November 2022: De gemeenteraad geeft in meerderheid (24 voor, acht tegen) een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af. Belanghebbenden krijgen tot begin januari 2023 de tijd om een zienswijze hiertegen in te dienen. Op een later moment komt het onderwerp nogmaals op de agenda tijdens een raadsvergadering.

Huub Lakerveld

Redactiecoördinator Het Kontakt - IJssel en Lekstreek

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Echtpaar Simonis 70 jaar getrouwd Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Regentenkamer Van Cappellenhuis open op 1 april Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Team speeltuin Rollebollebos zoekt vrijwilligers Algemeen 26 mrt., 11:30
Afbeelding
Capels Compliment voor Joke van Leeuwen Algemeen 26 mrt., 09:10
Afbeelding
Dansvoorstelling door studenten Algemeen 25 mrt., 11:00
Afbeelding
Ravage na botsing twee auto's op Slotlaan 112 25 mrt., 08:27
Afbeelding
Capelse Rommelmarkt reikt cheque uit aan Voedselbank Algemeen 24 mrt., 19:15
Afbeelding
Inschrijving avondvierdaagse Capelle-West start 1 april Algemeen 24 mrt., 17:00