Logo ijsselenlekstreek.nl


De oversteek op de Hoofdweg naar de Akeleibaan. Hier is duidelijk behoefte aan een oversteek voor fietsers (en voetgangers).
De oversteek op de Hoofdweg naar de Akeleibaan. Hier is duidelijk behoefte aan een oversteek voor fietsers (en voetgangers).

Fietsersbond Capelle: 'Er zijn veel te veel paaltjes in Capelle'

Capelle - De Fietsersbond in Capelle heeft onlangs een rapport gemaakt over obstakels voor fietsers in Capelle, zoals paaltjes. Conclusie: Het zijn er veel te veel. De fietsersbond stuurde daarover onderstaand bericht.

'Paaltjes op fietspaden. Je komt ze als fietser liever niet tegen. Daarvan zijn er behoorlijk veel. Iedereen die fietst, is bekend met de hindernissen die je op fietspaden tegenkomt, zoals de genoemde paaltjes, (maar ook hekken, verkeersdrempels, betonplaten, middeneilanden met stoepranden). De paaltjes zijn vooral bedoeld om de fietser te beschermen tegen automobilisten die illegaal op fietspaden rijden en daardoor ernstig gevaar kunnen opleveren. Anderzijds vormen die paaltjes zelf een aanzienlijk gevaar voor fietsers. Een botsing met een paaltje kan ernstige gevolgen hebben.

Bij de gemeente Capelle bleek echter geen duidelijkheid te zijn over het totaal aantal fietspaaltjes in onze gemeente en op welke locaties die staan. Kortom er was daarin geen beleid. Leden van de Fietsersbond, afdeling Capelle besloten dit jaar dus zelf het initiatief te nemen om de fietspalen in alle Capelse wijken te inventariseren. De Fietsersbond heeft de gegevens over alle obstakels op de fietspaden samengebundeld in een rapportage van 55 pagina's. Elke locatie wordt voorzien van kort commentaar met aanbevelingen wat er met een bepaalde paal dient te gebeuren. De Fietsersbond heeft het eerste exemplaar vorige maand uitgereikt aan wethouder Dick van Sluis.

Paaltjes weg! Dat is uiteindelijk de naam geworden van het rapport over de aanwezige obstakels op Capelse fietspaden, vooral paaltjes dus. Uiteraard wordt gestreefd naar volledigheid, maar zoals in een dynamische gemeente te verwachten is verandert er voortdurend wat aan de weginrichting, dus ook met paaltjes. Zo gebeurde het dat op een bepaalde plek een klappaaltje door vandalen werd gesloopt, en dat het na enkele dagen door de gemeente volledig werd vervangen en vervolgens na anderhalve maand ook weer volledig werd verwijderd, een mooie zwarte asfaltreparatie achterlatend! Ook zijn er enkele paaltjes door de gemeente verwijderd, zonder aanwijsbare reden. Daarom werd hebben we dan ook besloten de rapportage als een momentopname te beschouwen en deze zo snel mogelijk aan de gemeente aan te bieden.

De Fietsersbond heeft de gemeente gevraagd om op korte termijn een actieplan op te stellen om de veiligheid op fietspaden te vergroten door het verwijderen van onnodige obstakels zoals paaltjes en eilandjes, en voor zover deze niet gemist kunnen worden, deze aan te passen of geheel te vervangen in een fietsvriendelijke vormgeving.'

Meer berichten
Shopbox