<p>&bull; Het ING gebouw aan de Kerklaan.</p>

• Het ING gebouw aan de Kerklaan.

(Foto: Google Maps)

GroenLinks stelt vragen over ING Gebouw

  •   keer gelezen

CAPELLE • De Capelse fractie van GroenLinks heeft het college vragen gesteld over de plannen met het ING Gebouw.


De partij vraagt zich af in welke mate rekening wordt gehouden met de reacties van omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst op 25 april en of het college vindt dat het participatietraject goed is doorlopen.

Verder wil GroenLinks weten of het college bereid is om een nieuw bestemmingplan te ontwikkelen in samenspraak met omwonenden, indien het huidige bestemmingsplan wordt herzien. Twee van de drie gepresenteerde modellen voldoen niet aan het huidige bestemmingsplan.

Ook wil de partij weten welke afspraken het college met ontwikkelaar HIG heeft gemaakt over het vervolg, en hoe en wanneer omwonenden daarover worden voorgelicht.

Daarnaast vraagt de fractie zich af of het college vindt dat er met de huidige plannen voldoende woningen worden gecreëerd voor Capellenaren met lage en midden inkomens. 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Meld uw agendapunt aan