College verkent haalbaarheid stadsverwarming in deel Schenkel

  •   keer gelezen

CAPELLE • Het Capelse college verkent de haalbaarheid van stadsverwarming in delen van de wijk Schenkel. Bij de aanbesteding is één leverancier, Ennatuurlijk, afgevallen. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.


“In samenwerking met de gemeente Rotterdam en woningcorporaties Havensteder enWoonstad Rotterdam verkennen wij de haalbaarheid van stadsverwarming in Het Lage Land, Prinsenland (wijken in Rotterdam) en in de Florabuurt en omgeving. Het gebied in Capelle bestaat uit de buurten Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker/Haagwinde). De realisatie van een warmtenet is technisch en ruimtelijk mogelijk en conform de door uw raad op 7 maart 2022 vastgestelde Transitievisie Warmte de verwachte warmteoptie voor deze buurten. Wij onderzoeken nu of de overstap naar aardgasvrij woonlastenneutraal kan plaatsvinden. Om dit in beeld te krijgen zijn de gemeenten een aanbesteding gestart.”

Eneco en Ennatuurlijk meldden zich als kandidaten, waarbij bleek dat Ennatuurlijk geen concurrerend aanbod kon indienen. Ennatuurlijk heeft geen eigen stadsverwarming/netwerk in de Rotterdamse regio en het is voor Ennatuurlijk niet mogelijk gebleken om binnen de voorwaarden en het tijdspad van de aanbesteding een duurzame bron te ontwikkelen of te contracteren. Eneco is hierdoor als enige gegadigde overgebleven.

Ondanks dat Eneco de enige overgebleven kandidaat is, zegt het college nog steeds op ‘prijs en kwaliteit te selecteren’. Eneco moet aan deze eisen voldoen. 

De verwachting is dat eind 2022 de businesscase gereed is, er inzicht is in kosten achter de voordeur en er een overzicht is van de subsidie- en financieringsmogelijkheden. Begin 2023 verwacht het college het resultaat aan de gemeenteraad voor te leggen. Op basis van de uitkomst van het onderzoek besluit het college over de mogelijkheid van stadsverwarming en zullen dan daartoe een besluit aan de raad voorleggen of het college een concessieovereenkomst aangaat voor de realisatie en exploitatie van stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving.

Samenhang met gas
Stadsverwarming wordt gerealiseerd door restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales als vervanger van gas. Nu het gas duur is, betekent dit overigens niet dat huishoudens met stadsverwarming een stuk goedkoper uit zijn. Stadsverwarming en gas hangen met elkaar samen; processen die voorafgaan aan het opwekken van de restwarmte, zoals afvalverbranding, draaien vaak nog op gas.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Meld uw agendapunt aan