Foto: Stockfoto

Ombudsman: “Aantal klachten Capelle gedaald in 2021”

  •   keer gelezen

CAPELLE • Het aantal klachten over de gemeente Capelle aan den IJssel dat bij de Ombudsman is binnengekomen is vorig jaar gedaald. In totaal kwamen er 33 klachten binnen, tegenover 51 in het jaar 2020. Dit meldt de Ombudsman Marianne van den Anker in het jaarverslag 2021.


Volgens de Ombudsman heeft de afname niet per se te maken met het beter functioneren van de gemeente. “De ombudsman ziet – naast verbeteringen in wijze waarop de gemeente zelf klachten afhandelt – als mogelijke verklaring dat de zichtbaarheid en vindbaarheid van de ombudsman punt van aandacht is”, staat in het jaarverslag.

Ook de periode van corona kan invloed hebben gehad. “Daarnaast speelt mee dat we ook in 2021 te maken hebben gehad met corona-maatregelen en -beperkingen. De focus van de inwoners lag hiermee mogelijk meer op gezond blijven en ‘de boel draaiende houden’ en minder op het aankaarten van onvrede met de gemeente.” 

Van de klachten kwamen er negen telefonisch binnen en 24 via het spreekuur. De inhoud van de telefoongesprekken en de afhandeling ervan wordt niet nader geregistreerd, maar over de 24 overige klachten is wel meer duidelijk. Een derde van de klachten lagen op het gebied van stadsbeheer en vier klachten betroffen het beleidsterrein financiën.  

De Ombudsman is tevreden over de manier waarop de gemeente doorgaans opvolging geeft bij klachten. Wel ligt de nadruk soms op de vraag of de gemeente formeel juist dan wel rechtmatig heeft gehandeld, en zijn de brieven over de klachtafhandeling te formeel qua taal.

Klachten over gemeente
Inwoners kunnen via de Ombudsman een klacht indienen over de gemeente. De Ombudsman gaat hiermee naar de gemeente en houdt een vinger aan de pols. Ook kan de Ombudsman een onderzoek instellen wanneer behandeling van de klacht uitblijft of traag verloopt.

De Ombudsman in Capelle wil zichtbaarder en toegankelijker zijn. Daarom zullen binnenkort iedere twee weken medewerkers van de ombudsman op een centrale locatie de hele dag kantoor houden in Capelle. Inwoners kunnen bij hen terecht met hun klacht – naast de mogelijkheden om bijvoorbeeld online of per telefoon een probleem bij de ombudsman ter sprake te brengen. 

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Meld uw agendapunt aan