Foto: ingimage

Aandacht voor ‘Week van Gebed’

  •   keer gelezen

CAPELLE • “Licht in het duister” is het thema van de jaarlijkse gebedsweek die zal plaatsvinden van 16 tot en met 23 januari 2022. Tijdens deze week wordt wereldwijd door christenen samen gebeden. Deze keer is de Week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is.


De gebedsweek in Capelle aan den IJssel is voorbereid door afgevaardigden van diverse kerken. Helaas is het door de beperkende maatregelen niet mogelijk om samen te komen. Daarom zullen de vieringen dagelijks vanuit verschillende kerken digitaal worden uitgezonden. We nodigen u van harte uit om thuis mee te kijken en mee te bidden. Op eigen initiatief zou u dit ook in kleine groepjes van drie á vier personen kunnen doen. De link voor de digitale bijeenkomsten is te vinden op www.capelsekerken.nl/gebedsweek

Collecte

Tijdens de Week van gebed willen we tevens onze financiële ondersteuning geven aan een kleinschalig project in het Midden-Oosten. Er zal worden gecollecteerd voor Bethlehem Helping Hands. Doormiddel van dit project worden kinderen ondersteund die lijden aan de genetische huidziekte Epidermolysis Bullosa (EB). Kinderen met EB hebben wonden over het hele lichaam. Voor de verzorging hiervan is speciaal verband nodig, waarvan vaak niet voldoende beschikbaar is. Wekelijks wordt er vanuit Nederland verband per post verzonden. Tevens zijn er op drie plaatsen op de Westbank contactgroepen voor EB die zo’n dertig families ondersteunen. Zie voor informatie: www.bethlehemhelpinghands.blogspot.com Wil je dit project steunen? Dat kan door een gift over te maken op rekening NL93ABNA 0462453855 t.n.v. Near East Ministry o.v.v. HHB project 8562 EB (ANBI)

Voor verdere informatie omtrent de Week van Gebed: mail of bel met Bertha Cluistra, email: berthacluistra@gmail.com of tel.nr. 010-2543499.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten