Foto: Stockfoto

Ingezonden brief: Reactie oppositie op politieke column

  •   keer gelezen

In zijn column “O, wat zijn ze stil” (krant van 8 dec jl.) bejubelt Cor Hulsbos het beleid van het College van B&W van Capelle aan den IJssel en stelt hij dat de oppositiepartijen onzichtbaar zijn. De columnist, die D66 als collegepartij noemt, lijkt slecht op de hoogte van de Capelse politiek. D66 maakt al sinds januari 2018 geen deel meer uit van het college. 


Dat oppositiepartijen minder zichtbaar zijn dan het college, is overigens logisch. Het college zet het beleid uit en draagt dat door middel van zijn wethouders actief en zichtbaar uit. Bij het vaststellen van dat beleid spelen de oppositiepartijen echter een grote rol. Veel van de in de column genoemde plannen zijn door de oppositie bekritiseerd of aangepast. Zo dienden de oppositiepartijen in deze periode tot nu toe 80 voorstellen in om het beleid aan te passen. Ter vergelijking: de fracties van de collegepartijen dienden samen 27 voorstellen in. Een tweetal dossiers illustreren de inzet van de oppositie: we hebben, helaas zonder succes, gewaarschuwd voor het bouwen van Allsafe in Fascinatio en we hebben het college ervan overtuigd dat het bouwen van de Dotterleitoren in de Florabuurt ongewenst is. Hiermee heeft de oppositie in de afgelopen jaren goed werk verricht. Van een winterslaap was dan ook zeker geen sprake. 

Laten wij inderdaad hopen dat wij op 16 maart 2022 veilig kunnen stemmen. Op wie, dat is aan de kiezer. En dan gaan we daarna zien hoe het nieuwe college er zal gaan uitzien. 

Namens de oppositiepartijen,
Erik Harinck
CDA Capelle

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten