• Bewoners komen samen om te spreken over plannen Florabuurt.
• Bewoners komen samen om te spreken over plannen Florabuurt. (Foto: Leen Bolte)

Capelse raad neemt besluit over plannen Florabuurt

  •   keer gelezen

CAPELLE • Tijdens de raadsvergadering van maandag 13 december debatteert de Capelse gemeenteraad over de nieuwbouwplannen in de Florabuurt. In die plannen staat onder meer dat de Florabuurt er 264 woningen bij krijgt. Bij omwonenden leven zorgen en ook bij veel raadsleden zijn er twijfels over de plannen. 


Tijdens de commissievergadering van dinsdag 7 december kwamen de tegengestelde belangen al sterk naar voren; betrokken partijen zoals Havensteder en Pameijer zijn positief over de plannen van het college en willen vol enthousiasme aan de slag. Aan de andere kant zijn er bezorgde buurtbewoners die enerzijds willen dat er iets gebeurt om de buurt nieuw elan te geven, maar anderzijds niets zien in de omvang van het bouwplan.

Verkeer

Eén van de bezwaren gaan over het verkeer. Er is maar één weg in en uit de buurt, en die passeert de metro bij station Schenkel. “De ambulance moet vaak al over de stoep rijden als het druk is”, aldus inspreekster Tineke Keuzenkamp. “Wij als buurtbewoners verzoeken het college een onderzoek in te stellen naar de verkeersdruk die deze plannen opleveren en de resultaten daarvan eerst af te wachten”. 

Over de zorgen rond de verkeerssituatie zegt wethouder Maarten Struijvenberg oplossingen te onderzoeken. “Het aantal verkeersbewegingen neemt met een paar procent toe volgens berekeningen die we altijd doen. Dat is geen wereld van verschil. Maar we moeten wel iets met de bottleneck, de metro-overgang. Ik wil dat verder laten onderzoeken”.

Middengebied

Plannen voor het middengebied, het gebied tussen de Schenkelse Dreef, Bongerd, Dotterlei en de Kralingseweg, krijgen de meeste kritiek te verduren, ook van raadsleden. Volgens onder meer GroenLinks, de PvdA, het CDA, de CU en de Fractie Van Gent is de omvang van nieuwbouw in het middengebied in de huidige plannen te groot en is aanpassing van de plannen nodig. Verschillende partijen willen het middengebied loskoppelen van het sociale programma voor de buurt en in een later stadium besluiten over het middengebied.

Heroverweging van het middengebied is ook belangrijk voor inspreker en buurtbewoner Alfred Heijkoop. “Het sociale programma mag wat ons betreft snel starten, net als de renovaties van woningen door Havensteder. Een klein blokje van acht huizen bij de Wingerd? Gewoon doen. Maar naar het middengebied moet echt serieus worden gekeken”.
“Wij zijn niet tegen alles. Scholen zijn nodig, zorgwoningen van Pameijer zijn nodig, de ontwikkelaar wil euro’s. Maar dat kan voor ons niet in deze mate. De balans is doorgeslagen”.

Die mening is ook raadslid Martin van Gent toegedaan. Hij stapte eind november uit de fractie van Leefbaar Capelle en ging verder als Fractie Van Gent, waardoor de coalitie gevormd door de VVD en Leefbaar Capelle haar meerderheid verloor. “Wat mij opviel tijdens de commissievergadering is dat er veel voors en tegens zijn, maar er vooral slecht naar de omwonenden wordt geluisterd. Er zijn onwijs veel problemen in de Florabuurt, maar het college wil door met de plannen”. Hij stipt de verkeersproblematiek aan. “Als er een vrachtauto door de straat komt, ontstaat er al een gigantische verkeersdrukte. Het is vechten om parkeerplaatsen soms, door de coronacrisis zijn er meer autobezitters gekomen en er komt meer verkeer door bezorgdiensten. Het is een heel slecht plan om met mensen met meer problemen op te zadelen in de toekomst”.

Andere grote problemen in de Florabuurt zijn volgens Van Gent achterstallig onderhoud en groenonderhoud. “Het zou goed zijn om de buurt eerst netjes te maken, in plaats van meer nieuwe woningen te bouwen”.

Geen wijzigingen

Als het aan wethouder Struijvenberg ligt, blijven de plannen voor het middengebied ongewijzigd. “Het snel oppakken van sociale acties is prima. Van wachten met de fysieke ontwikkeling van het middengebied ben ik echter geen voorstander, omdat je dan een stuk van de meerwaarde van de plannen mist”. De wethouder wil dan ook geen concessies doen als het gaat om het aantal te realiseren woningen. “De woningen zijn nodig voor een goede mix in de buurt, ze zorgen voor draagvlak voor voorzieningen als winkels en scholen. Binnen het koersdocument was er ruimte voor 296 woningen, plus zorgwoningen van Pameijer. Dat aantal was in het document niet gedefinieerd. Nu zijn het 264 woningen in totaal. Daar gaat niet nog een hap vanaf”.

Op dinsdagavond zal tijdens de stemming blijken of de gemeenteraad die visie ondersteunt, of dat de plannen voor de Florabuurt aangepast zullen worden. 

Lees het volledige artikel over de Florabuurt in Het Kontakt IJssel en Lekstreek van woensdag 15 december.

Huub Lakerveld
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Meld uw agendapunt aan