Foto: Stockfoto

Raad buigt zich over studentenhuisvesting Fascinatio

  •   keer gelezen

CAPELLE • Na de hoorzitting van vorige week over de studentenhuisvesting in Fascinatio, kwamen insprekers en raadsleden maandagavond opnieuw bij elkaar om over de plannen te spreken. Er geldt een sterke verdeling tussen twee kampen: bezorgde omwonenden tegenover ontwikkelaars en het college.


Verschillende insprekers betoogden dat de studentencampus qua locatie en grootte niet passend is in de wijk Fascinatio. “De wijk Fascinatio is klein, met ongeveer 1000 huizen en 3000 inwoners. Straks zal dit, met de komst van nieuwe woningen en de studentenhuisvesting, oplopen tot 5000. Dat heeft een enorme impact op de wijk”, aldus inspreker mevrouw De Veer namens het WOP db. De algemene zorgen van omwonenden, gebrek aan groen en het gebrek aan parkeerplaatsen kwamen ook aan bod tijdens de inspraakronde. Omwonenden deden een beroep op de gemeenteraad om niet met de plannen in te stemmen en met een kleinschaliger alternatief te komen. 

Martin Rietveld van ontwikkelaar White House Development zegt ontstemd te zijn door de negatieve reacties tijdens de hoorzitting van vorige week. Volgens hem worden studenten bij voorbaat al in verband gebracht met overlast. “Zij worden vaak gezien als een groep die je eigenlijk nergens wil hebben”. Volgens hem worden vooral de excessen elders uitgelicht.

In de diverse fracties heerst verdeeldheid over de plannen. Er leven vragen over de omvang van het gebouw, de noodzaak van studentenhuisvesting in Capelle, inperking van mogelijke overlast en de locatie in de relatief kleine wijk Fascinatio. 

Wethouder Struijvenberg (Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening) zegt over de afmetingen van het gebouw dat dit past binnen de kaders van het in 2013 opgestelde bestemmingsplan. In antwoord op de voorziene parkeerproblemen zei de wethouder dat de geldende Capelse parkeernorm is toegepast.

Tijdens de raadsvergadering van 13 december besluit de gemeenteraad of er een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven wordt.

Huub Lakerveld
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Meld uw agendapunt aan