Foto: nl.123rf.com

Begroting 2022 onder de loep in Capelse raad

  •   keer gelezen

capelle • Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 8 november heeft de Capelse gemeenteraad zich gebogen over de Begroting 2022. Daarbij dienden de partijen moties en amendementen in, en werden vragen gesteld aan wethouders.


De Begroting is sluitend en toont ten minste voor de korte termijn positieve financiële cijfers. De meeste partijen lieten hun waardering voor de inspanningen tot het samenstellen van de Begroting blijken. De Begroting voor 2022 werd door de gemeenteraad aangenomen met 29 stemmen voor en twee stemmen tegen. De fractie van GroenLinks stemde tegen. “Er is, net als in voorgaande jaren, te weinig aandacht voor duurzaamheid bij deze begroting”, aldus fractievoorzitter Raadsen. “Dat is voor ons reden om tegen deze begroting te stemmen”.

Hete hangijzers bij de beschouwingen op de Begroting waren energie-armoede, duurzaamheid en geluidsoverlast van het verkeer in Capelle. Hierover werden verschillende moties ingediend, waarover in toekomstige bijeenkomsten vergaderd zal worden. Zo werden moties over de geluidsoverlast langs de Algeraweg, vergroening van de buitenruimte en meer laadpalen voor elektrische voertuigen aangenomen. Ook werd een amendement aangenomen om de kapitaallastenreserve niet op te nemen in de Begroting. Raadslid Van Buuren (SGP) noemde deze reserve ‘een lapmiddel’ en vindt dat de gemeente structureel haar financiën op orde moet hebben.

Tijdens de raadsvergadering kwam ook de ‘vreemde motie’ naar voren van de SGP over de tijdelijke vluchtelingenopvang. De raad stemde hierbij vóór verder onderzoek. Daarnaast werd mevrouw Monteiro de Veiga benoemd als burgerraadslid namens de PvdA en werden de nieuwe Kinderburgemeester en het Kindercollege beëdigd.

Ook werd besloten dat de hondenbelasting afgeschaft wordt per 1 januari 2022.

Huub Lakerveld
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten