Foto: Stockfoto

Gemeenteraad keurt Stadsvisie goed

  •   keer gelezen

CAPELLE • Met 31 tegen 2 stemmen heeft de Capelse gemeenteraad op maandagavond de ‘Stadsvisie Met het oog op de toekomst’ goedgekeurd. Alleen de fractie van GroenLinks ging niet akkoord met het plan.


In de Stadsvisie staan de belangrijkste ambities en de koers waarmee de toekomstige Capelse leefomgeving ingericht wordt. Het gaat daarbij onder meer om het (verder) ontwikkelingen van voorzieningen, woningbouw en groenvoorzieningen.

De heer Van Buuren (SGP) opende het agendapunt tijdens de vergadering door zijn waardering uit te spreken voor de Stadsvisie. Hij benadrukte dat het dorpse en stadse karakter van Capelle behouden moet blijven, met ruimte voor creativiteit en inclusiviteit. Samen met andere partijen had Van Buuren een motie voorbereid om een strategische ontwikkelagenda op te stellen die gedetailleerder zal zijn dan de Stadsvisie. “We willen zelf als raad de aandachtsgebieden in Capelle in kaart brengen en niet het initiatief van projectontwikkelaars afwachten”. Deze motie van Stadsvisie naar Strategische Ontwikkelagenda werd unaniem aangenomen. Hoewel alle partijen positief waren over de ingediende motie, uitten enkelen ook hun zorgen over inhoudelijke punten van de Stadsvisie. Met name GroenLinks mist het besef voor grote problemen in de Stadsvisie, zoals energie, klimaat en slecht geïsoleerde Capelse huizen. Deze fractie ging daarom als enige niet akkoord met de Stadsvisie.

Mevrouw Weemhoff had namens de PvdA een amendement ingediend om de toekomstige hoogbouw aan banden te leggen en te beperken tot een maximale hoogte van 40 meter. De meeste raadsleden vonden dit te voorbarig en te inhoudelijk in deze fase. Dit amendement werd verworpen met vier stemmen voor en 29 tegen.

Huub Lakerveld
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten