Foto:

Burgerparticipatie in Capelle: feest of farce?

  •   keer gelezen

Capelle - Harry van den Berg van Belangenvereniging Groen Oeverrijk vraagt zich af of burgerparticipatie in Capelle bestaat.


Belangenvereniging Groen Oeverrijk heeft het Plan Polderpark Oeverrijk gepresenteerd aan de Capelse gemeenteraad. Dit door burgers ontwikkelde plan vormt een duurzaam alternatief voor de bouwplannen van de gemeente in natuurgebied Oeverrijk.

Groen Oeverrijk verzet zich tegen de geplande bouw van 30 villa’s in natuurgebied Oeverrijk en overmatige bebouwing rondom het voormalige IJsselcollege in ’s-Gravenweteringpark. De woonontwikkeling is door de gemeente ingezet met een aantal beloften. Men zou gaan voor kwaliteit in plaats van winstmaximalisatie. Burgers zouden actief mogen meedenken. Hun inbreng zou worden meegenomen in de plannen. Oprechte belangstelling voor de mening van de burger of volksverlakkerij? Feit is dat maanden nadat het traject van burgerparticipatie is ingezet, alles min of meer bij het oude blijft.

We worden gefopt

Van den Berg: “Het klopt dat de bouwhoogte in Oeverrijk inmiddels is teruggebracht van 11 naar 9 meter. Ook gaat men de woningen anders verdelen over het terrein. Dit neemt niet weg dat men nog steeds 30 woningen wil bouwen, terwijl de ambtenaren ook varianten hebben laten zien vanaf 5 woningen.” De beoogde villabouw wordt aantrekkelijk gemaakt met kreten zoals ‘woningen te gast in het landschap’ en ‘landschap beleefbaar maken door de aanleg van straten zodat iedereen er kan komen’. Van den Berg: “Kan iemand uitleggen hoe een natuurgebied beleefbaar wordt door het te bebouwen? Met dergelijke slogans worden we gefopt. Je hebt dan misschien een wat groenere woonwijk, maar de natuurwaarden zijn weg.”

Zelfs de IJssel zou men nog dempen

De gemeente blijft volgens Groen Oeverrijk doof voor de motieven om niet te bouwen. “Capelle bekleedt plaats 5 op de lijst van meest dichtbevolkte gemeenten van Nederland, achter Amsterdam. Diverse instanties, waaronder de Gezondheidsraad, hebben de laatste jaren benadrukt hoe belangrijk groen is voor bewoners. Het huidige plan is qua dichtheid nagenoeg vergelijkbaar met het ’s Gravenpark. Het vormt een inbreuk op de ’s-Gravenweg als cultuurhistorische as en onderdeel van de groene ruggengraat tussen Rotterdam en Gouda. Niet voor niets heeft onderzoeksbureau SteenhuisMeurs al in 2015 geadviseerd om in dit gebied geen nieuwe buurten en villawijken meer te bouwen. Je vraagt je af in hoeverre cultuurhistorie en groen in deze gemeente nog in veilige handen zijn. Men zou zelfs de IJssel nog dempen om toch maar huizen te kunnen bouwen.”

Stop die overdreven bouwlust

Maar verhoogt bebouwing langs de ’s-Gravenweg niet de doorstroming op de woningmarkt? “Onzin. In het lage en middensegment is doorstroming een issue maar met het toevoegen van het hoge segment los je de doorstroming niet op. En al helemaal niet met 30 woningen. Dat zijn drogredenen om de ’s-Gravenweg als melkkoe te gebruiken. Stop toch gewoon met die overdreven bouwlust. Capelle is vol.”

Politieke onwil

Plan Polderpark Oeverrijk, volledig ontwikkeld door burgers zelf, ligt inmiddels op tafel in de gemeenteraad. Het stelt voor om in plaats van villabouw Oeverrijk te ontsluiten als natuurpark voor alle Capellenaren. Het plan bevat concrete ideeën om de landschappelijke kwaliteiten te versterken en de cultuurhistorie zichtbaar te maken. Het zet in op recreatie en educatie. Dit alles voorzien van een voorstel voor de financiering. Of het indruk zal maken? Van den Berg wijst erop dat 275 huishoudens uit het gebied Landelijk Capelle onlangs de petitie van Groen Oeverrijk tegen bebouwing van het gebied hebben ondertekend. “Als dát geen reden is voor omdenken, kun je met recht en rede spreken van politieke onwil.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten