Nieuwkomers tekenen participatieverklaring

  •   keer gelezen

Capelle - Donderdagmiddag 14 december jl. ondertekenden 42 Capelse statushouders hun participatieverklaring in CAPSLOC in het bijzijn van wethouder Eric Faassen (integratie). Deze enthousiaste Capellenaren hebben in workshops geleerd over Nederlandse normen en waarden en maakten kennis met hun rechten en plichten.


Het gaat hier om vier basiswaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Tijdens een eerder door de statushouders gevolgde workshop is de grondwet behandeld, wat er in staat en wat het inhoudt. Daarnaast is de deelnemers gevraagd wat zij zelf van Nederland vinden: wat vinden ze goed, wat vinden ze grappig en wat vinden ze niet leuk. De ondertekende verklaring is een verplicht onderdeel van inburgering in Nederland. Wethouder Faassen: “Het is niet gemakkelijk om dit te leren en te begrijpen als je de Nederlandse taal nog niet zo lang spreekt. Ik ben dan ook hartstikke trots op deze Capellenaren dat ze de participatieverklaring hebben ondertekend en vind het fijn dat ze zo toegewijd willen meedoen in onze samenleving. Van harte gefeliciteerd!”

Vanuit Welzijn Capelle was er een vertegenwoordiging van Vluchtelingenwelzijn, Buurtmoeders en directie aanwezig. De statushouders kregen een jaar lang begeleiding en ondersteuning van de vrijwillig maatschappelijk begeleiders van Welzijn Capelle. Directeur Hans Roskam van Welzijn Capelle benadrukte de inzet en betrokkenheid van de begeleiders. De ondertekening werd afgesloten met een applaus voor zich zelf en elkaar.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten