Foto: Jan Kok

Burgemeester Peter Oskam: ‘Capelle is een fantastische stad’

  •   keer gelezen

Capelle - Veel met mensen te maken hebben, met ze praten, naar ze te luisteren en kijken of hij ze kan helpen. Dat is wat Peter Oskam zo leuk aan het burgemeesterschap vindt. Zijn verbindende rol, wanneer er spanningen tussen mensen, of tussen gemeente of wethouder met clubs of met groepen mensen zijn, vindt hij mooi. Hij is trots dat hij het ‘maatschappelijk middenveld’ van zo’n 19 partners met mooie ideeën bij elkaar heeft gebracht en er op die manier mooie dwarsverbanden zijn ontstaan. Iedereen werd hier blij van en ook Oskam kreeg er veel energie van. Half februari komt hij in Capelle wonen en vindt dat ook van belang omdat hij zo ook veel meer met de Capellenaren in aanraking komt.


Door Annemarie van der Ploeg

Peter Oskam vindt Capelle een fantastische stad waar heel veel gebeurt. Er is heel veel daadkracht en lef. Er wordt keihard gewerkt aan het centrum dat daardoor momenteel nog een beetje overhoop ligt. Hij is trots op de betrokkenheid van de Capellenaren, die graag een bruisende stad wilden en hun stem lieten horen toen zij konden kiezen voor een van de twee ontwerpen voor het nieuwe Stadsplein. “Uiteindelijk is er een ontwerp uit gekomen, waarvoor 2500 Capellenaren hebben gestemd, met strakke lijnen en waarin veel water is verwerkt. Dat is natuurlijk typerend voor Capelle. Maar er is ook een hele mooie lijn die doorloopt naar de wijk en dat is iets wat ik heel mooi vind.”

Over alles wat er in het centrum gaat veranderen, zijn zo’n 150 burgerbijeenkomsten geweest. “De boodschap die wij hebben is ‘Samen maken wij de stad, dus ook samen met de Capellenaren. De mensen hier hebben hele goede ideeën. We gaan ook de ‘Hoven’ onder handen nemen. Die woningen worden gerenoveerd. Er wordt echt aan de leefbaarheid gewerkt.

De burgemeester heeft zich ook sterk gemaakt voor verandering in de gemeenteraad. “College en raadsleden wilden een levendiger debat. Ik merkte in het begin dat raadsleden veel werden geïnterrumpeerd. Er werden vragen aan elkaar gesteld en als je antwoord gaf, ging dat van je spreektijd af. Het gaf irritatie omdat partijen zo graag wilden vertellen waarvoor zij staan. Ik heb voorgesteld om elkaar die interrupties juist toe te staan. Ik speel als burgemeester de centrale rol in het debat en kijk of het toelaatbaar is en of sommige partijen niet te lang aan het woord zijn. We hebben proefgedraaid en het merendeel van de gemeenteraad vindt het een goed idee. De raadsvergaderingen duren misschien iets langer maar iedereen kan nu zijn standpunt kenbaar maken en de kiezers laten weten waar zij voor staan. Dat geeft weer een beter gevoel.”

Er wordt in Capelle ook geïnvesteerd in veiligheid. Peter Oskam vindt dat belangrijk. “Wij zijn aangesloten bij het RIEK, een organisatie van politie, OM en de gemeentes hier in de regio. We kijken regionaal naar de criminaliteit maar ook naar de ondermijnende criminaliteit. Er is naar gekeken en een vertrouwelijk rapport uitgebracht. Wij hebben besloten daar meer tijd en energie in te stoppen, samen met 19 partijen o.a. politie, douane en marechaussee als het gaat over zware criminaliteit. Ook Stedin, die soms wietkwekerijen ontdekt, zit erbij. Het is een oefening in samenwerking met handhaving. We noemen dat het Capelse Interventie Team. Wij hebben de projectleider geleverd maar verder helpen alle partijen mee. Door de successen gaan we in 2018 hiermee door.”

Er zijn nog ontwikkelingen te verwachten in het komend jaar. “De komende 1 1/2 jaar zal er nog enige overlast in het centrum zijn, maar we zorgen dat men kan parkeren en de winkels bereikbaar zijn. De stad wordt er uiteindelijk mooier van. Omdat het ons financieel goed gaat, stoppen we 5 miljoen in een Denk en Doe Mee Fonds. Capellenaren met goede ideeën kunnen zo hun plannen uitvoeren om Capelle mooier, leefbaarder en veiliger te maken. Wij luisteren en stellen geld ter beschikking of het pakken het op. Mooier is het, als de buurten het zelf doen.”

Peter Oskam werd op 5 januari 1960 geboren in Den Haag. Van 20 september 2012 tot en met 3 januari 2016 was hij lid van de Tweede Kamer namens het CDA. Sinds 4 januari 2016 is hij burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten