Het Slot op een aquarel uit 1738. (Foto: Beeldbank HVC)
Het Slot op een aquarel uit 1738. (Foto: Beeldbank HVC) (Foto: Beeldbank HVC)

Dief Sijmen hing bijna aan de galg

  •   keer gelezen

Capelle - Al sinds 1346 bezat de Heer of Vrouwe van Capelle volledige rechtsmacht. De rechtsmacht werd uitgeoefend door welgeboren mannen. In 1761 was in het Dief- en Duifhuisje Sijmen van Puffelen van der Schilden opgesloten. Hij was 63 jaar, wagenmaker en geboren in Haastrecht. Hij bekende zonder te zijn gefolterd dat hij een aantal misdaden had gepleegd.


Door Wim van den Bremen 

Hij had een inbraak gepleegd, een plankje gestolen, enkele goederen uit zijn verzegelde huis meegenomen en twee schuiten ontvreemd. De Baljuw van het Slot eiste ophanging tot de dood erop volgt. Bovendien moest de verdachte de kosten betalen. De zware strafeis was bedoeld om af te schrikken. In Capelle kwam toen veel landloperij en andere criminaliteit voor.

Drie onafhankelijke juristen brachten advies uit. Zij adviseerden verdachte naar de plaats te brengen waar normaal mensen werden geëxecuteerd. Daar moest hij met de strop om de hals met roeden worden gegeseld en gebrandmerkt. Verder moest de gevangene 25 jaar naar een tuchthuis om daar met zijn handen de kost te verdienen. Het advies werd overgenomen. Toegevoegd werd dat de veroordeelde voor altijd uit Holland en West-Friesland werd verbannen. Werd hij na die 25 jaar toch aangetroffen dan volgde een zwaardere straf. De bekendmaking van de straf vond plaats op het voorplein van het Slot (hier op een aquarel uit 1738). Binnen werd het vonnis voorgelezen aan de gestrafte.

De strafuitvoering op het schavot werd bijgewoond door de Vrouwe van Capelle en haar familie. Het voorplein was opengesteld voor toeschouwers. De veroordeelde werd ontkleed en met een strop om de hals op het schavot gebracht. De scherprechter van Zuid-Holland voerde de geseling en brandmerking met het brandmerk van het Slot uit. Toen viel de veroordeelde op de knieën voor de baljuw en bedankte hem voor de genadige justitie die hem werd gedaan. Meteen daarna vertrok hij met een wagen naar het tuchthuis te Rotterdam. Er werd eerst nog afgesproken dat de Vrouwe van Capelle de eventuele meerdere kosten boven het tarief zou betalen.

Wil je meer weten over de Historische Vereniging Capelle? Kijk dan op de website: www.hvc-capelle.nl. De vereniging is ook actief op Facebook. Op www.capelleinbeeld.nl vind je enkele duizenden oude foto’s. Capelle in beeld is een project van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel en de gemeente Capelle aan den IJssel.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten