Foto:

Ingezonden: ‘Waterpretpark voor ieder Capels kind is een goed idee!’

  •   keer gelezen

Capelle - Bas van Holst uit Capelle reageert weer op de kwestie rondom het spraypark.


‘De heer van de Watering verbaasd zich erover dat ik geen bezwaar heb tegen de Watervallei, maar wel bezwaar maak. Begrijpelijk, dit vraagt om een verduidelijking.

Als eerste, rijdend over de Groenedijk om boodschappen te gaan doen werd ik eind mei verrast door twee bijzonder hoge verkeersdrempels. Het passeren van deze drempels lukt mij niet zonder pijnscheuten in de rug. Ambtenaren legden mij uit dat deze drempels voldoen aan de wettelijke normen en zijn bedoeld om kinderen een veilige oversteek te bedienden naar het Spraypark. Naar mijn beeld biedt een verkeersdrempel geen veilige oversteekplaats als deze niet is uitgerust als zebrapad. Reeds nu kan worden ervaren welke gevaarlijke situaties zijn gecreëerd. Het Spraypark nodigt uit tot kijken, de aandacht van de dijkgebruiker als verkeersdeelnemer wordt verlegd van de weg naar het park. De verkeersdrempels in het verlengde van de wandelpaden en trappen op de dijk ogen voor kinderen als veilige oversteek maar dat zijn ze niet. Twee kruisende verkeersdeelnemers op een smalle dijk met beiden alleen oog voor het Spraypark, dat vraagt om problemen. Tussen de drempels een kiss & ride voorziening, keren of omrijden? De dijk is smal en omrijden is (te) ver. Kinderen moeten worden geroepen of uitgezwaaid. Het is een roep om verkeersslachtoffers.

Al snel kwam ik er achter dat de gemeente werken aan het uitvoeren was zonder de daarvoor vereiste vergunningen van Het Hoogheemraadschap Schieland, sterker zonder de vereiste vergunningen van de gemeente zelf. Dit duid ik als “Bestuurlijke Ongehoorzaamheid”. Het maakte mij kwaad, van een gemeentebestuur mag worden verwacht dat men zich aan de wet houdt. Daar heb ik het college op aangesproken, zonder antwoord te hebben gekregen. Zo ook heb ik verzocht de drempels te verwijderen, ook hier geen antwoord.

Bewoners in de directe nabijheid van het beoogde Spraypark, waartoe ik niet behoor, verwachten overlast op grond van eerdere ervaringen bij deze locatie. De bezwaren van de bewoners rond het Spraypark hebben ertoe geleid dat de Gemeente de aanvraag voor de aanleg heeft teruggenomen. Mogelijk omdat er procedure fouten zijn gemaakt. De voorbereiding moet over, maar wel met als doel dat Spraypark er komt aan de Groenedijk.

Als geïnteresseerde burger in goed openbaar bestuur en als oud-raadslid denk je na over het vraagstuk en bedenk je een oplossing. Kinderen waarderen blijkbaar een speelplek met water. Ouders zullen het waarderen als deze plaats nabij de woning is, veilig door kinderen kan worden bereikt en er toezicht is.

Dit vraagt om een centrale ligging, dicht bij woningen waar veel kinderen wonen in de beoogde leeftijdsgroep, bij voorkeur bereikbaar voor kinderen met de fiets of lopend. Met toezicht, niet door ambtenaren in uniform van handhaving maar vriendelijke papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Dus laten we zoeken naar een geschikte locatie. Streef naar een Speeltuinvereniging voor Capelse kinderen met een speeltuin met of/zonder water maar veilig bereikbaar voor alle kinderen en afsluitbaar. Met toezicht door vrijwilligers. Het prestige project van de mevrouw Hartnagel aan de Groenedijk voldoet niet aan deze vereisten. Het kan zoveel beter. Jammer dat mevrouw Hartnagel deze reeds aangedragen suggestie heeft afgewezen.’

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten